fbpx

Vad gör Mercy Ships?

Vår strategi för att förbättra sjukvården i de länder vi samarbetar med bygger på två principer:

  1. Medicinsk vård och kirurgi till lokalbefolkning: Vi minskar köerna och det omedelbara patienttrycket genom att tillhandahålla kirurgisk vård ombord på sjukhusfartyget.
  2. Medicinsk kapacitetsuppbyggnad: Vi stärker värdlandets hälsovårdssystem genom utbildning, mentorskap och förbättring av lokal infrastruktur.
Mercy Ships strävar efter att öka medvetenheten om det oerhört stora behov av global kirurgi och vi vill medverka till att aktivt och välinformerat möta detta behov. Vi har uppnått mycket under vår 40-åriga historia, men är fast beslutna att göra mer. Vi fokuserar på framtiden och på att bekämpa fattigdomssjukdomar.

Läs mer om vad vi gör

Var gör vi insatser?

Medicinska program

Allmänkirurgi

Med allmänkirurgiska ingrepp vid ex. bråck och struma, kan Mercy Ships bidra till en förvandlad livssituation – vuxna återfår möjligheten att försörja sin familj och barnen kan leka och gå i skolan igen.

Käkkirurgi

Godartade tumörer som får växa och läpp/käk-gomspalt som lämnas utan åtgärd kan utvecklas till allvarliga och livshotande tillstånd. Detta vill Mercy Ships förhindra genom de operationer som utförs ombord på vårt sjukhusfartyg.

OBF (Obstetric Fistula)

Mercy Ships hjälper kvinnor som genomgått svåra förlossningar med kvarstående komplikationer som följd. Med operation och personligt stöd återfår kvinnor sin självkänsla och möjligheten till ett nytt liv.

Ortopedi

Mercy Ships hjälper barn med olika former av felställningar, som klumpfot och hjulbenthet, att kunna röra sig normalt och därmed kunna leka och gå i skolan som andra barn.

Palliativ vård

Våra palliativa team ger stöd och hjälp till den som drabbats av en obotlig och dödlig sjukdom. Målet är att livets slut ska få präglas av omsorg och värdighet.

Rekonstruktiv plastikkirurgi

Mercy Ships opererar och behandlar patienter med invalidiserande resttillstånd efter brännskador, varav många är små barn.

Tandvård

Vårt omfattande tandvårdsprogram fokuserar både på behandling av pågående tandproblem och mer långsiktiga förebyggande åtgärder.

Ögonkirurgi

Blindhet, ofta till följd av gråstarr, är ett stort problem i Afrika. Mercy Ships fokuserar mycket av sin ögonsjukvård på behandling av gråstarr. Ett relativt snabbt ingrepp kan återställa synen och ge patienten ett helt nytt liv.

Kapacitetsutveckling

Medicinsk utbildning

Mercy Ships långsiktiga mål är de låginkomstländer vi verkar i ska ha kirurgisk kapacitet att möta vårdbehovet hos sin befolkning.

Därför prioriterar vi träning och utbildning för lokal sjukvårdspersonal och kirurger.

Utveckling och renovering

I varje land vi besöker renoverar Mercy Ships byggnader och lokaler som används medan vi är i landet men sedan ges tillbaka till nationerna.

Jordbruk

Många sjukdomar kan förebyggas med hälsosam mat. Därför hjälper Mercy Ships jordbrukare i de fattigaste länderna att öka utbytet och kvaliteten på jordbruket och på så sätt förbättra livsmedelsförsörjningen.

Under sina över 40 verksamma år har Mercy Ships:

+ 1 530 000 000

Tillhandahållit tjänster värderade till mer än 1,53 miljarder USD

+ 100 000

Utfört över 100 000 livsförvandlande operationer och behandlingar ombord på sjukhusfartygen.​

+ 42 250

Utbildat över 42 250 personer inom den lokala sjukvården.

"Behovet är enormt och köerna med patienter verkar oändligt långa. Varje gång blir jag rörd, det är så många patienter som lider av allvarliga medicinska problem."