fbpx

Vad gör Mercy Ships?

Vår strategi för att förbättra sjukvården i de länder vi samarbetar med bygger på två principer:

  1. Medicinsk vård och kirurgi till lokalbefolkning: Vi minskar köerna och det omedelbara patienttrycket genom att tillhandahålla kirurgisk vård ombord på sjukhusfartyget.
  2. Medicinsk kapacitetsuppbyggnad: Vi stärker värdlandets hälsovårdssystem genom utbildning, mentorskap och förbättring av lokal infrastruktur.
Mercy Ships strävar efter att öka medvetenheten om det oerhört stora behov av global kirurgi och vi vill medverka till att aktivt och välinformerat möta detta behov. Vi har uppnått mycket under vår 40-åriga historia, men är fast beslutna att göra mer. Vi fokuserar på framtiden och på att bekämpa fattigdomssjukdomar.

Läs mer om vad vi gör

Var gör vi insatser?

Medicinska program

Allmänkirurgi

Vid bråckoperationer och annan allmänkirurgi bidrar Mercy Ships till bättre hälsa för individen. Vuxna kan åter ta ansvar och bidra till hushållet och barn kan leka och gå i skola igen.

Allmänkirurgi

Med allmänkirurgiska ingrepp vid ex. bråck och struma, kan Mercy Ships bidra till en förvandlad livssituation – vuxna återfår möjligheten att försörja sin familj och barnen kan leka och gå i skolan igen.

icon chirurgie

Käkkirurgi

Godartade tumörer som får växa samt läpp- och gomspalt kan orsaka allvarliga och livshotande problem.

icon chirurgie

Käkkirurgi

Godartade tumörer som får växa och läpp/käk-gomspalt som lämnas utan åtgärd kan utvecklas till allvarliga och livshotande tillstånd. Detta vill Mercy Ships förhindra genom de operationer som utförs ombord på vårt sjukhusfartyg.

OBF (Obstetric Fistula)

Kvinnor som har upplevt traumatiska födslar kan få nytt liv med hjälp av operationer och vägledning.

OBF (Obstetric Fistula)

Mercy Ships hjälper kvinnor som genomgått svåra förlossningar med kvarstående komplikationer som följd. Med operation och personligt stöd återfår kvinnor sin självkänsla och möjligheten till ett nytt liv.

Ortopedi

Mercy Ships hjälper barn med hjulbenthet att kunna gå och få möjlighet att delta i utbildnings- och fritidsaktiviteter igen.

Ortopedi

Mercy Ships hjälper barn med olika former av felställningar, som klumpfot och hjulbenthet, att kunna röra sig normalt och därmed kunna leka och gå i skolan som andra barn.

Palliativ vård

Vissa patienter kan vi inte rädda. Här ger vi stöd, hjälp och utbildning till patienter och deras anhöriga.

Palliativ vård

Våra palliativa team ger stöd och hjälp till den som drabbats av en obotlig och dödlig sjukdom. Målet är att livets slut ska få präglas av omsorg och värdighet.

Kapacitetsutveckling

icon-mentale-gesundheit

Medicinsk utbildning

Mercy Ships långsiktiga mål är de låginkomstländer vi verkar i ska ha kirurgisk kapacitet att möta vårdbehovet hos sin befolkning.

Därför prioriterar vi träning och utbildning för lokal sjukvårdspersonal och kirurger.

Utveckling och renovering

I varje land vi besöker renoverar Mercy Ships byggnader och lokaler som används medan vi är i landet men sedan ges tillbaka till nationerna.

Jordbruk

Många sjukdomar kan förebyggas med hälsosam mat. Därför hjälper Mercy Ships jordbrukare i de fattigaste länderna att öka utbytet och kvaliteten på jordbruket och på så sätt förbättra livsmedelsförsörjningen.

Under sina över 40 verksamma år har Mercy Ships:

icon-krankenhaus-kreis
0
Tillhandahållit tjänster värderade till mer än 1,53 miljarder USD
0
Utfört över 100 000 livsförvandlande operationer och behandlingar ombord på sjukhusfartygen.​
0
Utbildat över 42 250 personer inom den lokala sjukvården.

Einblick in unsere Arbeit

"Behovet är enormt och köerna med patienter verkar oändligt långa. Varje gång blir jag rörd, det är så många patienter som lider av allvarliga medicinska problem."