fbpx

Vårt medicinsk utbildningsprogram


Mercy Ships jobbar långsiktigt med att förbättra möjligheterna för lokal sjukvård genom att erbjuda utbildning och träning för medicinsk personal.

Individanpassad utbildning och mentorskap förbättrar säkerheten och kvaliteten för patienterna. © Mercy Ships
I operationssalen på sjukhusfartygen arbetar lokala kirurger ofta tillsammans med våra volontärkirurger. © Mercy Ships
Genom mentorskap på sjukhus och på vårt sjukhusfartyg kan läkare och sjuksköterskor utöka sina kunskaper och färdigheter. © Mercy Ships
Mercy Ships forskar på jordbruksmetoder och förmedlar denna kunskap till exempelvis kvinnliga jordbrukare. © Mercy Ships
Föregående
Nästa

Vi prioriterar utbildning

Mercy Ships långsiktiga mål är att våra insatser en dag ska vara överflödiga. Att de låginkomstländer vi verkar i ska ha kirurgisk kapacitet att möta vårdbehovet hos sin befolkning.

Därför prioriterar vi utbildning högt. Vi investerar mycket tid och resurser i utbildningen av lokala sjukvårdare, sjuksköterskor och kirurger. I världens låginkomstländer finns det en enorm brist på kirurger, när de få som finns får fortbildning, inspiration och lär sig nya metoder är det ett avgörande bidrag till att förbättra hälso- och sjukvården i landet.

De lokala kirurgerna får mentorskap och träning hos våra kirurger på Mercy Ships. De får också praktisera och utveckla sina färdigheter under operationer ombord på våra sjukhusfartyg, så att de sedan kan utföra komplicerade operationer på sina egna sjukhus och kliniker. 

Mercy Ships har utvecklat flera olika program för att utbilda och stödja lokal sjukvårdspersonal. Ibland sker det i lokala sjukhus och ibland ombord på fartyget. Och ibland sker mentorskapet på distans. 

Våra kirurger ger bland annat specialkurser i rekonstruktiv kirurgi, ögonkirurgi och gynekologiska ingrepp. Vi utbildar även operationssköterskor, sjuksköterskor och narkosläkare. 

Läkare och vårdpersonal har genom sin Mercy Ships träning fått verktyg och ökad kapacitet till att utveckla den kirurgiska vården i sitt land. 

Se gärna filmen om Dr. Wodomé, en av läkarna som fått utveckla sina kunskaper genom Mercy Ships utbildningsprogram och idag är en av Togos mest framstående ögonkirurger. 

Medicinsk utbildning

DELA DENNA SIDA

TEILEN

Stöd vårt utbildningsprogram