Vanliga frågor

Här finner du svar på vanliga frågor om att vara volontär ombord på våra fartyg. Mer detaljerad information finns i guideböckerna längst ner på sidan.

Du måste vara minst 18 år, frisk, ha goda kunskaper i engelska, vara redo att arbeta som volontär och betala för kost, logi och resekostnader.

Mercy Ships kräver inte något engelskatest för att bli antagen. I stället används det europeiska ramverket för språkreferens (CEFR) för att individen själv ska kunna avgöra om man har de språkfärdigheter som behövs ombord. Alla volontärer måste klara nivå B1 på CEFR:s skala som i grova drag innebär:

  • Kan förstå innebörden av/ hänga med i vardagskommunikation på skola, jobb och fritid.
  • Kan hantera situationer som kan uppstå när man reser i ett område där bara engelska talas
  • Kan skapa enkla texter om ämnen man är bekväm med eller intresserad av
  • Kan beskriva händelser, drömmar och ambitioner, resonera och förklara sina åsikter och planer.


Läs mer om de olika nivåerna HÄR

Tjänstgöringstid varierar beroende på positioner. Vissa kvalificerade medicinska positioner som t ex kirurger, narkosläkare och tandläkare kan komma och arbeta endast två veckor. Men för de flesta jobb gäller minst två eller tre månader. Generellt vill vi att volontärer stannar en längre tid om ca tre-fem månader.

Du får betala resa till fartyget och vaccinationer själv. Varje volontär måste också betala sitt uppehälle som för de som arbetat mindre än två år ombord är US$ 400 dollar/månaden.

Mercy Ships i Sverige har ett bra avtal med en resebyrå som kan hjälpa dig få bra flygbiljetter. Vi kan också hjälpa dig starta en insamlingssida där vänner/familj/kyrka/organisationer på ett enkelt sätt kan donera gåvor just till dig.

Vi söker sjukvårdspersonal, marin personal och en hel del allmänna tjänster. Sammantaget har vi 150 olika positioner som ska fyllas. För att se tjänsterna som söks ombord på Africa Mercy och efterfrågad tjänstgöringstid kan du klicka på länken:
https://opportunities.mercyships.org/

Listan på lediga tjänster uppdateras varje vecka av personalavdelningen och kan ses här:
https://opportunities.mercyships.org/

Ja, om man uppfyller allmänna villkor samt alla villkor för tjänsten man söker. Vi har ofta pensionärer som volontärer ombord som gör ett uppskattat arbete. För kvalificerade uppgifter som kräver ett uppdaterat handlag i arbetet och kontinuerlig fortbildning är det så att ju längre tid som går från att man arbetat aktivt, desto mindre troligt är det att man kan göra tjänst ombord inom just dessa arbetsuppgifter.

Ja, vi har många familjer ombord där en eller båda föräldrarna arbetar på sjukhuset eller fartyget. Det finns även en skola och ett dagis för barnen ombord.

Man måste inte vara kristen eller tro på Gud för att göra en insats men att kunna respektera andras tro och Mercy Ships värderingar är viktigt för att  arbeta och trivas ombord. Mercy Ships arbete grundades på och inspireras av tron på vad det innebär att följa Jesus; att ge kärlek, omsorg och hopp till dem som behöver det.  

Vi betjänar alla människor oavsett kön, ras, hudfärg och religiös tro. Vi arbetar ofta i muslimska länder och vi har ofta människor med olika trosuppfattningar ombord.

Varför frågar ni i ansökan om vem jag anser Jesus vara?

Denna fråga ställs för att man vill förstå hur den ansökande förhåller sig till att Mercy Ships är en organisation på kristen grund.

Dessa vaccinationer är obligatoriska för vuxna:
Gula feber • Hepatitit B • Mässling, Påssjuka, Röda hund (MMR) • Difteri/Stelkramp • Tuberkolos (alternativt test)

Ytterligare vaccin kan krävas eller rekommenderas beroende på land och yrkesroll. 

Den försäkring man får genom Mercy Ships (Talent Trust) täcker resa till och vård på närmsta sjukhus vid akuta skador och sjukdomar som inte kan vårdas ombord. 

Rekommendationen är att skaffa ytterligare en reseförsäkring som täcker kostnader för icke-akuta åkommor. Talent Trust erbjuder även en sådan till förmånligt pris, den heter Top up.

För volontärer som är ute mer än ett år krävs en kompletterande reseförsäkring. 

Läs mer om försäkringar i Volunteer Guidebook nedan. 

Mer information om att vara volontär

Guide för volontärer på Global Mercy

Denna manual, på engelska, innehåller all viktig information om att vara volontär ombord under utrustningsfasen av Global Mercy.

Guide för volontärer på
Africa Mercy (i Senegal)

Denna manual, på engelska, innehåller all viktig information om att vara volontär ombord när Africa Mercy befinner sig i Senegal.