fbpx

Medicinsk kapacitetsuppbyggnad

Vi stärker värdlandets hälsovårdssystem genom utbildning, mentorskap
och förbättring av lokal infrastruktur.

Läs mer om våra projekt

Medicinsk utbildning

Mercy Ships långsiktiga mål är de låginkomstländer vi verkar i ska ha kirurgisk kapacitet att möta vårdbehovet hos sin befolkning.

Därför prioriterar vi träning och utbildning för lokal sjukvårdspersonal och kirurger.

Utveckling och renovering

I varje land vi besöker renoverar Mercy Ships byggnader och lokaler som används medan vi är i landet men sedan ges tillbaka till nationerna.

Jordbruk

Många sjukdomar kan förebyggas med hälsosam mat. Därför hjälper Mercy Ships jordbrukare i de fattigaste länderna att öka utbytet och kvaliteten på jordbruket och på så sätt förbättra livsmedelsförsörjningen.

Så här arbetar Mercy Ships

Mercy Ships använder en femårig partnerskapsmodell som anpassas till varje land som organisationen hjälper. Organisationen bygger relationer med regering och hälsovårdsmyndigheter i landet, i syfte att utforma insatsen efter varje lands unika behov. Mercy Ships fokuserar inte bara på de akuta behoven, utan arbetar också för att långsiktigt förstärka landets hälsosystem. Målet är att hantera de faktorer som ligger bakom en ojämlik sjukvård – inte bara konsekvenserna.

Fas 1: Undertecknande av samarbetsavtal

En insats byggd på samarbete ger större effekt. Därför börjar en insats med att Mercy Ships bygger relationer, lyssnar på och samarbetar med regeringskansli, hälsovårdsdepartement, andra statliga departement och icke-statliga välgörenhetsorganisationer i det land man avser att hjälpa. Ett samarbetsavtal, som också tar hänsyn till WHO:s mål, undertecknas gemensamt.

ms-icon-med-cercle_Direct_Med

Fas 2: Bedömning av behov

I steg två analyseras den lokala hälsovårdens behov för att klargöra vilket stöd som kan göra mest nytta. Ett team från Mercy Ships utvärderar den kirurgiska kapaciteten. Man bedömer också hamnen och säkerhetsläget och skapar kontakter med viktiga parter. Därefter kommer ett annat team som ytterligare ökar insatsens effektivitet genom att i detalj förbereda för fartygets ankomst.

Fas 3: Fartyget på plats

Mercy Ships fartyg ligger i värdnationens hamn i tio månader. Under den tiden ges, utan kostnad, operationer, andra behandlingar och tandvård till tusentals människor. Dessutom utbildar man lokal medicinsk personal, renoverar lokala vårdanläggningar, med mera.

Fas 4: Utbildning och support

Representanter från Mercy Ships återvänder en tid efter att fartyget har lämnat landet. De levererar ytterligare utbildning och också support i hantering av de problem som sjukvårdspersonalen stött på när de börjat använda sig av sin nya kunskap och utrustning.

Fas 5: Utvärdering

Ett team återvänder och följer upp hur fartygets insats har påverkat patienter och sjukvårdspersonal. Man studerar också hur de förbättringar som gjorts på sjukhus och kliniker upprätthålls. Lärdomarna används sedan i planeringen av framtida insatser.

Einblick in unser Programm

"Vi erbjuder vård till människor som har förlorat allt hopp. Vårt svar är direkt och beslutsamt och det är mycket effektivt."

Stöd kapacitetsutveckling i Afrika

Haben Sie eine Frage?

Schreiben Sie uns. Wir werden uns so schnell es geht mit Ihnen in Verbindung setzen.

    [cleverreach cleverreach-sign-up class:chk-enews "Ja, bitte informieren Sie mich per Newsletter über Ihre Arbeit"]

    Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu *

    Vielen Dank für Ihre Nachricht