Mercy Ships som organisation

Mercy Ships är en internationell hjälporganisation med 16 nationella kontor och ett huvudkontor i Garden Valley, Texas (USA). 

Mercy Ships international

Mercy Ships grundades i Lausanne (Schweiz). Vår organisation har nu 16 nationella kontor och ett afrikakontor i Benin. Vårt huvudkontor ligger i Garden Valley, Texas. En stor del av vår administration sker i vårt ISC (International Support Center). Här finns också ett logistikcenter, där vi lagerhåller det material vi behöver och skickar dem till sjukhusfartygen i god tid. Det finns även ett logistikcenter  i Rotterdam (Nederländerna).

Våra nationella kontor

Mercy Ships Sverige

Mercy Ships Insamlingsstiftelse Sverige syfte är insamling av medel och resurser till Mercy Ships Internationella arbete som består i ägande och drivning av sjukhusfartyg med sjukvård och biståndsprogram. Medel och resurser för denna verksamhet är i form av:

Pengar och material

Pengar för drift, underhåll och material för sjukhusskeppen, sjukhusen på fartygen och landbaserad verksamhet i de länder fartygen anländer. Pengar för olika program inom sjukvård där också utbildning och träningsprogram för lokal sjukvårdspersonal är en viktig del. Gåvor i form av utrustning och material tas också emot för vidarebefordran till sjukhusskepp och landbaserad verksamhet kopplad till sjukhusskeppen.

Rekrytering av volontärer

Attrahera och främja volontärer från Sverige att tjänstgöra i sina yrkesroller på sjukhusfartygen. Det internationella arbetet på sjukhusfartyg är helt baserat på volontärer som jobbar utan ersättning från organisationen. Alla volontärer står för sina egna kostnader både före och under hela tjänstgöringen. Mercy Ships Insamlingsstiftelse Sverige informerar och marknadsför möjligheten att bli volontär och ger också stöd i både ansökan och i anslutning till tjänstgöringen på sjukhusskepp.

Läs våra senaste nyheter

Kapten Taylor Perez på bryggan

Mercy Ships söker en ny Sverigechef

Mercy Ships söker ny Sverigechef! Mercy Ships Sverige har haft en exceptionell snabb och betydande utveckling under de senaste åren. Samtidigt står den internationella organisationen inför att sätta i drift ett nytt sjukhusfartyg som mer än dubblerar Mercy Ships kapacitet och effekt. Mercy Ships Sverige står

Läs mer

Nytt hopp för 2021. Vi vill fira allt som har uppnåtts och allt som ligger framför

När vi ser tillbaka på 2020 är vi väldigt tacksamma för allt som har uppnåtts. Trots att Africa Mercy påverkades med ett oväntat och tidigare avslut av insatsen i Senegal förblev vårt hjärta och vårt uppdrag stadiga. Under hela året har vår gemenskap fortsatt att vara beslutsamma som aldrig förr att fortsätta göra en livsförvandlande och livsavgörande skillnad i de länder vi tjänar.

Läs mer
Vi tackar våra samarbetspartners