Mercy Ships som organisation

Mercy Ships är en internationell hjälporganisation med 16 nationella kontor och huvudkontor i Garden Valley, Texas (USA). 

Mercy Ships international

Mercy Ships grundades i Lausanne (Schweiz). Organisationen har 16 nationella kontor och ett Afrikanskt kontor i Benin. Huvudkontoret ligger i Garden Valley, Texas. En stor del av vår administration sker i vårt ISC (International Support Center). Här finns också ett logistikcenter, där vi lagerhåller det material vi behöver och skickar dem till sjukhusfartygen i god tid. Det finns även ett logistikcenter  i Rotterdam (Nederländerna).

Våra nationella kontor

Mercy Ships Sverige

Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelses syfte är insamling av medel och resurser till Mercy Ships Internationella arbete som består i ägande och drivning av sjukhusfartyg med sjukvård och biståndsprogram. Medel och resurser för denna verksamhet är i form av:

Pengar och material

Pengar för drift, underhåll och material för fartygen, sjukhusen på fartygen och landbaserad verksamhet i de länder fartygen anländer. Pengar för olika program inom sjukvård där också utbildning och träningsprogram för lokal sjukvårdspersonal är en viktig del. Gåvor i form av utrustning och material tas också emot för vidarebefordran till sjukhusfartygen och landbaserad verksamhet kopplad till sjukhusfartygen.

Rekrytering av volontärer

Attrahera och främja volontärer från Sverige att tjänstgöra i sina yrkesroller på sjukhusfartygen. Det internationella arbetet på sjukhusfartygen är helt baserat på volontärer som jobbar utan ersättning från organisationen. Alla volontärer står för sina egna kostnader både före och under hela tjänstgöringen. Mercy Ships Insamlingsstiftelse Sverige informerar och marknadsför möjligheten att bli volontär och ger också stöd under både ansökningsprocessen och tjänstgöringen på sjukhusskepp.

Läs våra senaste nyheter

Vi tackar våra samarbetspartners