fbpx

Mercy Ships bygger nytt sjukhusfartyg tillsammans med MSC Foundation och MSC Group

Stod Volontar

Det nya specialbyggda sjukhusfartyget kommer att utöka Mercy Ships kapacitet att utföra livsförändrande operationer, anestesivård och kirurgisk utbildning för framtida generationer av patienter och vårdpersonal i Subsahariska Afrika.

Den 8 april signerade ordföranden för MSC Group och MSC Foundation, kapten Gianluigi Aponte, Diego Aponte, president för MSC Group och ledamot i MSC Foundations styrelse, och Mercy Ships grundare, Don Stephens, ett avtal för att starta detta nya projekt. En generös donation från MSC Foundation återspeglar de visionära ledarnas engagemang för att stödja tillgången till nödvändig hälso- och sjukvård för kommande generationer.

”Jag tillbringade en del av min barndom och mina tidiga år inom sjöfarten på Afrikas horn och det är en region som ligger mig varmt om hjärtat. Jag såg där på nära håll de utmaningar som många lokala samhällen står inför, och detta formade min övertygelse om att förbättrad tillgång till sjukvård skulle få en verklig och bestående inverkan för dem. Det har varit oerhört glädjande att arbeta med Don och ge detta viktiga stöd genom hans unika organisation Mercy Ships. Vårt partnerskap har redan gett extraordinära resultat och nu är vi på väg att utöka deras flotta för att öka detta stöd. Jag ser verkligen fram emot att se det nya fartyget sätta segel för att hjälpa fler samhällen i Afrika,” sade kapten Aponte, grundare av MSC Group.

Flickan Umu med volontär efter operation av en tumör som satt på hennes hals

Sedan Mercy Ships grundades 1978 har organisationen tillhandahållit mer än 117 000 livsförvandlande specialiserade kirurgiska ingrepp. Dessa operationer omfattar; käk- och ansiktskirurgi, rekonstruktiv plastkirurgi för svåra brännskador, korrigering av ortopediska åkommor hos barn, operation av läpp- och gomspalt, oftalmologi (ögonvård) och tandvård. Välgörenhetsorganisationen Mercy Ships är också engagerad i att förbättra kapaciteten hos lokala hälso- och sjukvårdssystem genom hållbart utformad kirurgisk utbildning, träning och påverkansarbete. Mercy Ships har tillhandahållit utbildning till mer än 54 300 lokala yrkesverksamma inom sina professioner.

Genom att utöka vår flotta med ett nytt specialbyggt sjukhusfartyg, utformat enligt liknande specifikationer som Global Mercy™ med fokus på särskilda utbildningsutrymmen, kommer Mercy Ships att öka sin kapacitet att samarbeta med värdnationer i utbildnings- och påverkansinsatser.

Behovet av att påskynda tillgången till kirurgisk vård och kirurgisk utbildning i Subsahariska Afrika är mycket viktigt. I sitt välkomsttal vid den senaste konferensen för West African College of Surgeons (WACS) i Freetown sade vicepresident Mohamed Juldeh Jalloh i Sierra Leone att landet fortfarande brottas med en brist på 91 % av kirurgiska behov. Han lyfte fram de framsteg som redan gjorts och uppmanade till samarbete för att ta itu med bristen på kirurgiska insatser.

Häng med på den spännande resan mot ännu ett nytt specialbyggt sjukhusfartyg!

Läs mer i pressreleasen: MSC Foundation, MSC Group och Mercy Ships International går samman för att bygga ett nytt sjukhusfartyg – Mercy Ships Sverige (cision.com)

Volontär sjukvård med patienter ombord sjukhusfartyget Global Mercy

Bidra till insatsen i Madagaskar!