Välj kort, Skriv till minne av vem och
lägg till en personlig hälsning och Ditt/ert namn

Du kan hedra den avlidne och visa ditt deltagande i de anhörigas förlust genom att ge en minnesgåva till Mercy Ships.

Skapa ditt gåvokort

Minnesgåva – Africa Mercy
En sista hälsning
Minnesgåva – Afrika
Vila i frid
Minnesgåva – Djimby
Tack för alla ljusa minnen

Jag vill hedra