fbpx

Om Mercy Ships

Mercy Ships äger och driver världens största civila sjukhusfartyg och kommer med hopp och läkedom till de mest utsatta.

Mercy Ships är en idéburen internationell välgörenhetsorganisation på kristen grund som via sina två sjukhusfartyg erbjuder gratis livsförvandlande sjukvård till människor i desperat behov av hjälp i Afrikas låginkomstländer. Förutom att utföra tusentals livsförvandlande operationer och behandlingar ombord på sjukhusfartyget, verkar Mercy Ships också för att långsiktigt förbättra och utveckla sjukvården i länderna som besöks. Kompetens och kapacitet byggs upp genom utbildning av lokal medicinsk personal och genom renovering av sjukhus och vårdkliniker.

Under sina över 40 verksamma år har Mercy Ships:

0
Tillhandahållit tjänster värderade till mer än 1,53 miljarder USD
0
Utfört över 100 000 livsförvandlande operationer och behandlingar ombord på sjukhusfartygen.​
0
Utbildat över 42 250 personer inom den lokala sjukvården.

Uppdrag

Med Jesus som förebild kommer Mercy Ships med hopp och läkedom till världens fattiga.

Vision

Mercy Ships använder sitt sjukhusfartyg till livsförvandlingar och långsiktig förändring.

Hur allt startade

Don und Deyon Stephens
Deyon och Don Stephens, Mercy Ships grundare

1978 grundades Mercy Ships i Schweiz och man köpte oceanångaren Victoria för 1 miljon dollar. Skeppet döptes till Anastasis (uppståndelse) och detta fartyg tjänstgjorde i nästan 30 år. Från början bistod Mercy Ships vid olika katastrofer och samarbetade tätt med UMU. 1986 inriktade sig Mercy Ships på att renodlat jobba med sjukvård. Fartyget Africa Mercy kom i tjänst 2007 som världens största civila sjukhusfartyg. Förutom operationer finns idag ett stort fokus på utbildning av sjukvårdspersonal i länderna vi besöker. 

Mer om oss

Medicinska program

Allmänkirurgi

Med allmänkirurgiska ingrepp vid ex. bråck och struma, kan Mercy Ships bidra till en förvandlad livssituation – vuxna återfår möjligheten att försörja sin familj och barnen kan leka och gå i skolan igen.

Käkkirurgi

Godartade tumörer som får växa och läpp/käk-gomspalt som lämnas utan åtgärd kan utvecklas till allvarliga och livshotande tillstånd. Detta vill Mercy Ships förhindra genom de operationer som utförs ombord på vårt sjukhusfartyg.

OBF (Obstetric Fistula)

Mercy Ships hjälper kvinnor som genomgått svåra förlossningar med kvarstående komplikationer som följd. Med operation och personligt stöd återfår kvinnor sin självkänsla och möjligheten till ett nytt liv.

Ortopedi

Mercy Ships hjälper barn med olika former av felställningar, som klumpfot och hjulbenthet, att kunna röra sig normalt och därmed kunna leka och gå i skolan som andra barn.

Palliativ vård

Våra palliativa team ger stöd och hjälp till den som drabbats av en obotlig och dödlig sjukdom. Målet är att livets slut ska få präglas av omsorg och värdighet.

Rekonstruktiv plastikkirurgi

Mercy Ships opererar och behandlar patienter med invalidiserande resttillstånd efter brännskador, varav många är små barn.

Tandvård

Vårt omfattande tandvårdsprogram fokuserar både på behandling av pågående tandproblem och mer långsiktiga förebyggande åtgärder.

Ögonkirurgi

Blindhet, ofta till följd av gråstarr, är ett stort problem i Afrika. Mercy Ships fokuserar mycket av sin ögonsjukvård på behandling av gråstarr. Ett relativt snabbt ingrepp kan återställa synen och ge patienten ett helt nytt liv.

Kapacitetsutveckling

Medicinsk utbildning

Mercy Ships långsiktiga mål är de låginkomstländer vi verkar i ska ha kirurgisk kapacitet att möta vårdbehovet hos sin befolkning.

Därför prioriterar vi träning och utbildning för lokal sjukvårdspersonal och kirurger.

Utveckling och renovering

I varje land vi besöker renoverar Mercy Ships byggnader och lokaler som används medan vi är i landet men sedan ges tillbaka till nationerna.

Jordbruk

Många sjukdomar kan förebyggas med hälsosam mat. Därför hjälper Mercy Ships jordbrukare i de fattigaste länderna att öka utbytet och kvaliteten på jordbruket och på så sätt förbättra livsmedelsförsörjningen.

”Ett-ett-systemet är lite av sjömannens förbannelse. Man är ute länge och när man är ledig sitter man hemma och gör ingenting när andra jobbar. Det blir ett passivt liv. Att bli volontär gav mig ny livsglädje!”

Vi tackar våra samarbetspartners

Läs våra senaste nyheter

Har ni några frågor
Medarbetare_MSSE_Stanley
Marknadskommunikatör Stanley Ekelund +46 760 74 72 45 [email protected]

Skänk hopp och läkedom