Mercy Ships Sverige

Ledning och kontroll

Du har väl inte missat att läsa årsrapport för Mercy Ships Sverige 2019

previous arrow
next arrow
Slider

Styrelsen i Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse

Ola Sterwin

Ola Sterwin

Styrelseordförande
Advokat, Torsö

Ola har arbetat som advokat sedan 1985 och drivit egen advokatverksamhet och som delägare i advokatbyrå i Karlstad med 10 anställda. Advokatbyråns huvudsakliga uppdrag var, konkursförvaltning, affärsjuridik, brottmål, mm. Ola var under en period ledamot av advokatsamfundets fullmäktige. Han har i många år varit engagerad i svenska kyrkan med dess olika verksamheter och under åren varit starkt föreningsengagerad. Olas engagemang i Mercy Ships är sedan i början på 90-talet.O

Board Annelie

Annelie Enochson

Vice styrelseordförande
Arkitekt, f.d. riksdagsledamot, Västra Frölunda

Annelies drivfjäder genom livet är att förändra samhället till det bättre för dem som ingen röst har om det så är genom samhällsplanering eller politiskt engagemang. Under flera år arbetade Annelie med familj i Östafrika för att där påverka livssituationen för de fattiga. Annelie har under åren 2000 – 2014 varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Organisering och struktur är viktiga ledord för henne.

Board BA

Bengt-Åke Gellerstedt

Styrelseledamot/kassör
F. d. auktoriserad revisor, Göteborg

Bengt-Åke är utbildad civilekonom och f. d. auktoriserad revisor och har bedrivit revisionsverksamhet dels som egenföretagare och dels som delägare i en medelstor revisionsbyrå. I sin yrkesverksamhet har han arbetat med flera olika församlingar, föreningar och stiftelser med både inhemsk och internationell verksamhet.

Oscar Börjesson

Styrelseledamot
Avdelningschef på Universitetssjukhuset i Örebro

Oscar är i grunden utbildad Biomedicinsk analytiker som sedan kompletterades med en systemvetenskaplig utbildning. Oscar har erfarenhet av biståndsarbete i Västafrika där han bodde och arbetade tillsammans med sin familj i Liberia i två år. Familjen har också tjänstgjort två år ombord Africa Mercy där Oscar arbetade som projektledare på skeppets sjukhus med uppföljning och utveckling av projekt.

Ingemar Claesson

Ingemar Claesson

Styrelseledamot
Strategi-och managementkonsult, Göteborg

Ingemar har varit Universitetslektor på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet åren 1969 – 2012. Promoverad till Ekonomie Hedersdoktor vid samma Handelshögskola 2012. Ingemar har drivit konsultföretag under samma tid med 17 anställda och där arbetat framför allt med strategistyrning och ekonomi. Varit engagerad i och finansierat hjälpprojekt såsom bygge av kyrka och medicinklinik för romer i Rumänien.

Board Anneli

Anneli Persson

Styrelseledamot
Ögonsjuksköterska, Göteborg

Anneli har arbetat som operationssjuksköterska och ögonsjuksköterska i 25 år och började på Norrlands universitetssjukhus 1992. I Umeå abetade hon 5 år som sektionsledare på ögonoperation och lärde också ut operationsteknik till sjuksköterskestuderande. Att se människor växa personligt och i sin yrkesroll, är något hon brinner för och någon hon fortsatt att jobba med på Africa Mercy. Annelis första resa med Mercy Ships var 2008 i Liberia och under åren 2014 till 2016 arbetade hon som Sverigechef för Mercy Ships. Sedan 2017 har hon växlat arbetsplats som sjuksksköterska på Africa Mercy och Capio ögonklinik i Göteborg.

Per-Erik Wärme

Per-Erik Wärme

Styrelseledamot
Narkosläkare, Eskilstuna

Per-Erik har efter sina medicinstudier i Uppsala arbetat huvudsakligen i Eskilstuna där han bl.a. varit ansvarig för narkosverksamheten för barn och öronoperationer. Efter det första uppdraget som narkosläkare ombord på Africa Mercy 2017 har intresset och engagemanget för det detta unika sjukhusfartyg tagit allt större plats i hans liv. Förutom styrelsearbetet hoppas han kunna återvända ombord på nya uppdrag och då även få delta i den viktiga uppgiften att utbilda och handleda narkoskollegor från det land där fartyget för tillfället bedriver sin verksamhet.

Rapporter och styrningsdokument