Ledning och kontroll

Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse – Org. nr: 802424-9396

Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse syfte är insamling av medel och resurser till Mercy Ships Internationella arbete som består i ägande och drivning av sjukhusfartyg med sjukvård och biståndsprogram. 

Hur vi använder de insamlade medlen

För varje krona som donerades till Mercy Ships Sverige 2021 användes 81 öre för att stödja kirurgiska och medicinska projekt samt projekt för en hållbar utveckling. Enbart 19 öre gick att täcka kostnaderna för insamling och administration. Mercy Ships är en 90-konto organisation vilket betyder vi uppfyller kraven från Svensk insamlingskontroll. Minst 75 % av alla insamlade pengar går därför alltid direkt till ändamålet och administrationsutgifter överstiger aldrig 25 %. Se vår årsredovisning samt vår effektrapport.

Styrelsen i Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse

Ola Sterwin
Styrelseordförande
Advokat, Torsö

Ola har arbetat som advokat sedan 1985 och drivit egen advokatverksamhet och som delägare i advokatbyrå i Karlstad med 10 anställda. Advokatbyråns huvudsakliga uppdrag var, konkursförvaltning, affärsjuridik, brottmål, mm. Ola var under en period ledamot av advokatsamfundets fullmäktige. Han har i många år varit engagerad i svenska kyrkan med dess olika verksamheter och under åren varit starkt föreningsengagerad. Olas engagemang i Mercy Ships är sedan i början på 90-talet.

Annelie Enochson
Vice styrelseordförande
Arkitekt, f.d. riksdagsledamot, Västra Frölunda

Annelies drivfjäder genom livet är att förändra samhället till det bättre för dem som ingen röst har om det så är genom samhällsplanering eller politiskt engagemang. Under flera år arbetade Annelie med familj i Östafrika för att där påverka livssituationen för de fattiga. Annelie har under åren 2000 – 2014 varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Organisering och struktur är viktiga ledord för henne.

Bengt-Åke Gellerstedt
Styrelseledamot/kassör
F. d. auktoriserad revisor, Göteborg

Bengt-Åke är utbildad civilekonom och f. d. auktoriserad revisor och har bedrivit revisionsverksamhet dels som egenföretagare och dels som delägare i en medelstor revisionsbyrå. I sin yrkesverksamhet har han arbetat med flera olika församlingar, föreningar och stiftelser med både inhemsk och internationell verksamhet.

Oscar Börjesson
Styrelseledamot
Avdelningschef på Universitetssjukhuset i Örebro

Oscar är i grunden utbildad Biomedicinsk analytiker som sedan kompletterades med en systemvetenskaplig utbildning. Oscar har erfarenhet av biståndsarbete i Västafrika där han bodde och arbetade tillsammans med sin familj i Liberia i två år. Familjen har också tjänstgjort två år ombord Africa Mercy där Oscar arbetade som projektledare på skeppets sjukhus med uppföljning och utveckling av projekt.

Ingemar Claesson
Styrelseledamot
Strategi-och managementkonsult, Göteborg

Ingemar har varit Universitetslektor på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet åren 1969 – 2012. Promoverad till Ekonomie Hedersdoktor vid samma Handelshögskola 2012. Ingemar har drivit konsultföretag under samma tid med 17 anställda och där arbetat framför allt med strategistyrning och ekonomi. Varit engagerad i och finansierat hjälpprojekt såsom bygge av kyrka och medicinklinik för romer i Rumänien.

Anneli Persson
Styrelseledamot
Ögonsjuksköterska, Göteborg

Anneli har arbetat som operationssjuksköterska och ögonsjuksköterska i 25 år och började på Norrlands universitetssjukhus 1992. I Umeå arbetade hon 5 år som sektionsledare på ögonoperation och lärde också ut operationsteknik till sjuksköterskestuderande. Att se människor växa personligt och i sin yrkesroll, är något hon brinner för och någon hon fortsatt att jobba med på Africa Mercy. Annelis första resa med Mercy Ships var 2008 i Liberia och under åren 2014 till 2016 arbetade hon som Sverigechef för Mercy Ships. Sedan 2017 har hon växlat arbetsplats som sjuksköterska på Africa Mercy och Capio ögonklinik i Göteborg.

Carl-Gustav Svanström
Styrelseledamot

Carl-Gustav är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt har en MBA examen från IMD, Schweiz. Han började sitt arbetsliv på Alfa Laval där han arbetade inom olika roller inom finansverksamheten. Gick sedan vidare till Tetra Lavals huvudkontor i Schweiz där han under många år ledde enheten för finansiella tjänster. Därefter arbetade han inom Biltema Birgma koncernen som CFO och CEO. Idag arbetar han med olika styrelse och rådgivningsuppdrag. Hans intresse och engagemang för Mercy Ships har vuxit och idag är han förutom styrelseledamot för Mercy Ships Sverige också vice ordförande för Mercy Ships Schweiz samt styrelseledamot inom Mercy Ships Global.

Per-Erik Wärme
Styrelseledamot
Narkosläkare, Eskilstuna

Per-Erik har efter sina medicinstudier i Uppsala arbetat huvudsakligen i Eskilstuna där han bl.a. varit ansvarig för narkosverksamheten för barn och öronoperationer. Efter det första uppdraget som narkosläkare ombord på Africa Mercy 2017 har intresset och engagemanget för det detta unika sjukhusfartyg tagit allt större plats i hans liv. Förutom styrelsearbetet hoppas han kunna återvända ombord på nya uppdrag och då även få delta i den viktiga uppgiften att utbilda och handleda narkoskollegor från det land där fartyget för tillfället bedriver sin verksamhet.

Rapporter

Årsredovisning för Mercy Ships Sverige 2021

Vår årliga granskning ger en aktivitetsrapport och information om inkomster och kostnader.

Effektrapport för Mercy Ships Sverige 2021

Vår årliga rapport visar på effekten av Mercy Ships verksamhet och vad den gör för nytta.

Styrningsdokument

Stadgar för Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse
Arbets och beslutsordning för valberedning Mercy Ships Sverige
Insamlingspolicy för Mercy Ships Sverige
Policy inom Mercy Ships Sverige för att motverka korruption och oegentligheter

Läs mer om vårt arbete

Under sina över 40 verksamma år har Mercy Ships:

icon-krankenhaus-kreis
0
Tillhandahållit tjänster värderade till mer än 1,53 miljarder USD
0
Utfört över 100 000 livsförvandlande operationer och behandlingar ombord på sjukhusfartygen.​
icon-herz-kreis
0
Utbildat över 42 250 personer inom den lokala sjukvården.
Har ni några frågor?

Sverigechef
Stefan Sonesson
+46 730 400 205
[email protected]