Ledning och kontroll

Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse – Org. nr: 802424-9396

Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse syfte är insamling av medel och resurser till Mercy Ships Internationella arbete som består i ägande och drivning av sjukhusfartyg med sjukvård och biståndsprogram. 

Hur vi använder insamlade medel

För varje krona som donerades till Mercy Ships Sverige 2023 användes ≈78 öre för att stödja kirurgiska och medicinska projekt samt projekt för en hållbar utveckling. Enbart ≈22 öre gick att täcka kostnaderna för insamling och administration. 

Mercy Ships är en 90-konto organisation vilket betyder vi uppfyller kraven från Svensk insamlingskontroll. Minst 75 % av alla insamlade pengar går därför alltid direkt till ändamålet och administrationsutgifter överstiger aldrig 25 %. Se vår årsredovisning och effektrapport för mer information. 

Styrelsen i Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse​

Carl-Gustav Svanström
Styrelseordförande
Styrelseproffs och affärsrådgivare, Lausanne

Carl-Gustav som sedan några år verkat i Mercy Ships Sveriges styrelse är även vice ordförande i organisationens respektive styrelser för Globala Marknader och Schweiz. Han har lång erfarenhet av internationell bolagsledning och finansiering, bland annat som CFO och CEO inom Biltema-Birgma gruppen i Fribourg, Schweiz samt från seniora finansroller inom Tetra Laval gruppen i Pully, Schweiz. Han är numera verksam som rådgivare till olika investeringsfonder, ett internationellt managementkonsultbolag samt en Schweizisk bank. 

Annelie Enochson
Vice styrelseordförande
Arkitekt, f.d. riksdagsledamot, Västra Frölunda

Annelies drivfjäder genom livet är att förändra samhället till det bättre för dem som ingen röst har om det så är genom samhällsplanering eller politiskt engagemang. Under flera år arbetade Annelie med familj i Östafrika för att där påverka livssituationen för de fattiga. Annelie har under åren 2000 – 2014 varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Organisering och struktur är viktiga ledord för henne.

Oscar Börjesson
Styrelseledamot
Avdelningschef på Universitetssjukhuset i Örebro

Oscar är i grunden utbildad Biomedicinsk analytiker som sedan kompletterades med en systemvetenskaplig utbildning. Oscar har erfarenhet av biståndsarbete i Västafrika där han bodde och arbetade tillsammans med sin familj i Liberia i två år. Familjen har också tjänstgjort två år ombord Africa Mercy där Oscar arbetade som projektledare på skeppets sjukhus med uppföljning och utveckling av projekt.

Theresia Olsson Neve
Styrelseledamot
VD Whole AB, Sollentuna

Theresia är fil. dr. inom data- och systemvetenskap med inriktning på organisatoriskt lärande och har mer än 20 års erfarenhet av forskning kring och praktiskt arbete med lärande, utveckling och tillväxt inom organisationer. Hon är vd för Whole AB som är ett forskningsbaserat organisationsanalysbolag och har även arbetat med verksamhetsutveckling i stora bolag som exempelvis Skanska AB. Theresia har dessutom många års erfarenhet av styrelseuppdrag, bland annat inom ideell sektor, som exempelvis ICCC Sverige.

Lennart Pedersen
Styrelseledamot
Konsult på Novartis, Sigtuna

Lennart har över 40 års erfarenhet från ledande positioner i näringslivet främst inom läkemedelsindustrin. Lennart är också entreprenör. Han startade ett Life Science-bolag med några forskare och utvecklade och kommersialiserade en teknologi för läkemedelsutveckling, bland annat i samarbete med AstraZeneca. Lennart är för närvarande verksam som konsult inom det schweiziska läkemedelsbolaget Novartis. Lennart har även lång erfarenhet av styrelseuppdrag och operativt arbete inom olika hjälp- och välgörenhetsorganisationer, med projekt i Afrika, Asien och Ukraina.

Anneli Persson
Styrelseledamot
Ögonsjuksköterska, Göteborg

Anneli har arbetat som operationssjuksköterska och ögonsjuksköterska i 25 år och började på Norrlands universitetssjukhus 1992. I Umeå arbetade hon 5 år som sektionsledare på ögonoperation och lärde också ut operationsteknik till sjuksköterskestuderande. Att se människor växa personligt och i sin yrkesroll, är något hon brinner för och någon hon fortsatt att jobba med på Africa Mercy. Annelis första resa med Mercy Ships var 2008 i Liberia och under åren 2014 till 2016 arbetade hon som Sverigechef för Mercy Ships. Sedan 2017 har hon växlat arbetsplats som sjuksköterska på Africa Mercy och Capio ögonklinik i Göteborg.

Carl-Johan Hagman
Styrelseledamot
VD NYK Group Europe

Carl-Johan är nytillträdd vd för japanska rederikoncernen NYK:s Europadivision, NYK Group Europe.  Han är sjörättsjurist med en gedigen erfarenhet av sjöfartsnäringen från tidigare tjänster som VD för Stena Rederi AB, Walleniusrederierna AB och Hoegh Autoliners med flera. Han har bott drygt 20 år i Japan och Sydkorea.

Per-Erik Wärme
Styrelseledamot
Narkosläkare, Eskilstuna

Per-Erik har efter sina medicinstudier i Uppsala arbetat huvudsakligen i Eskilstuna där han bl.a. varit ansvarig för narkosverksamheten för barn och öronoperationer. Efter det första uppdraget som narkosläkare ombord på Africa Mercy 2017 har intresset och engagemanget för det detta unika sjukhusfartyg tagit allt större plats i hans liv. Förutom styrelsearbetet hoppas han kunna återvända ombord på nya uppdrag och då även få delta i den viktiga uppgiften att utbilda och handleda narkoskollegor från det land där fartyget för tillfället bedriver sin verksamhet.

Göran Reierstam
Styrelseledamot
Arkitekt och konsult

Göran är arkitekt och stadsplanerare med snart 30 års erfarenhet, sedan 2012 genom eget företag. Göran är också sedan många år folkrörelseverksam inom kyrklig verksamhet med flera styrelseuppdrag för folkrörelseanknutna organisationer bakom sig, ingår i styrelsen för en folkhögskola i centrala Stockholm. Göran driver parallellt med detta flera sociala mediakonton med stor räckvidd.

Rapporter

Årsredovisning & effektrapport för Mercy Ships Sverige 2023

Vår årliga granskning ger en aktivitetsrapport och information om inkomster och kostnader.

Styrningsdokument

Stadgar för Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse
Arbets och beslutsordning för valberedning Mercy Ships Sverige
Insamlingspolicy för Mercy Ships Sverige
Policy inom Mercy Ships Sverige för att motverka korruption och oegentligheter

Läs mer om vårt arbete

Under sina över 40 verksamma år har Mercy Ships

Tillhandahållit tjänster värderade till mer än 1,53 miljarder USD
+ 0
Utfört över 100 000 livsförvandlande operationer och behandlingar ombord på sjukhusfartygen.​
+ 0
Utbildat över 42 250 personer inom den lokala sjukvården.
+ 0
Har ni några frågor?

Sverigechef
Stefan Sonesson
+46 730 400 205
[email protected]