fbpx

Käkkirurgi

Livshotande tumörer och missbildningar

Av alla de sjukdomstillstånd som hotar den afrikanska befolkningens liv och hälsa utgör missbildningar och tumörer i huvud-halsregionen en alldeles särskild utmaning. I dessa fall krävs ofta avancerade kirurgiska ingrepp – som sällan kan utföras i landet på grund av bristande sjukvårdsresurser. 

Följden blir att behandlingsbara sjukdomar med tiden utvecklas till direkt livshotande tillstånd. Ett nyfött barn med gomspalt kan inte ammas eller flaskmatas som andra barn och får inte i sig tillräckligt med näring för att utvecklas normalt. De som trots allt överlever riskerar att bli trakasserade och utstötta på grund av sitt utseende.

Godartade tumörer som i västvärlden avlägsnas i ett tidigt skede kan obehandlade växa till groteska dimensioner. Förutom ett vanställt utseende blir det till slut omöjligt för den drabbade att få i sig näring och att andas. Det är inte ovanligt att även dessa personer blir utstötta ur samhället till följd av sitt avvikande utseende.

Redan när sjukhusfartyget anländer för ett nytt uppdrag har ett team från Mercy Ships i samarbete med den lokala sjukvården undersökt och förberett de patienter som kommer att opereras ombord. Denna kirurgiska behandling förvandlar ofta patientens hela livssituation och är i många fall direkt livräddande.

Bilder från vårt arbete

Läs mer om vårt arbete med kapacitetsutveckling

"Behovet är enormt och köerna med patienter verkar oändligt långa. Varje gång blir jag rörd, det är så många patienter som lider av allvarliga medicinska problem."

DELA DENNA SIDA

Stöd vår käkkirurg