fbpx

Allmänkirurgi

Allmänkirugi kan vara livräddande

Kirurgiska åkommor, som bråck och struma, är vanligt förekommande över hela världen, både hos barn och vuxna. I de afrikanska låginkomstländerna saknar de flesta möjlighet till den kirurgiska behandling som behövs. Dessa förändringar kommer då att växa till en storlek som, förutom hotet mot den fysiska hälsan, också får konsekvenser för hela patientens liv. Barnen får svårt att fortsätta gå i skolan och de vuxna klarar inte längre av sitt arbete – och på så sätt fortsätter fattigdomens onda cirkel. Oftast kan denna dystra situation avhjälpas genom en relativt enkel och helt återställande operation.

Mercy Ships erbjuder dessa operationer kostnadsfritt till de drabbade i de länder där vi verkar. Vi samarbetar med lokala och nationella myndigheter och den lokala sjukvården för att kunna utföra de operationer som för den enskilde patienten är livsförvandlande och i många fall även livräddande.

 

Bilder från vårt arbete

Läs mer om vårt arbete med kapacitetsutveckling

"Behovet är enormt och köerna med patienter verkar oändligt långa. Varje gång blir jag rörd, det är så många patienter som lider av allvarliga medicinska problem."

DELA DENNA SIDA

Stöd vår allmän kirurgi