fbpx

Ögonkirurgi

Att få synen tillbaka 

Samma ögonsjukdomar som framgångsrikt behandlas i rikare länder leder i många afrikanska länder alltför ofta till synnedsättning och blindhet eftersom möjligheterna till behandling helt enkelt saknas. 

Man beräknar att det finns 6 miljoner blinda i Afrika och med förebyggande åtgärder hade 80% av fallen kunnat förhindras. Att vara blind i dessa länder innebär ofta att man hamnar helt utanför samhällsgemenskapen. För ett barn kan det innebära att man måste fungera som ledsagare till en blind förälder och därmed inte får möjligheten att gå i skolan, då föräldern inte kan skaffa någon inkomst.

Gråstarr (katarakt), en av de främsta orsakerna till synnedsättning, drabbar upp till hälften av befolkningen söder om Sahara. Tillståndet beror på grumling av ögats lins vilket förhindrar det normala ljusinsläppet. Utvecklingen av gråstarr är oftast en del av åldrandet, men kan även drabba barn, antingen i en medfödd form eller som en följd av andra ögonsjukdomar

Kirurgisk behandling av gråstarr är en väsentlig del av den ögonsjukvård som Mercy Ships bedriver eftersom det har visat sig vara en mycket kostnadseffektiv åtgärd: en kortvarig operation, som vanligen kan göras med lokalbedövning, förändrar fullständigt patientens livsvillkor med möjlighet till egen försörjning och ett självständigt liv.

Den icke-kirurgiska ögonsjukvården omfattar bl.a. behandling av infektioner, allergiska besvär, skador och smärttillstånd. Vi provar också ut glasögon till den som behöver – en till synes enkel åtgärd, men av stor betydelse för den som inte har råd med vare sig optikerbesök eller inköp av glasögon.

En viktig del av vårt arbete är att erbjuda utbildning och träning av landets egen sjukvårdspersonal, t.ex. ögonläkare som får lära sig att själva utföra gråstarrsoperationer. Vårt mål är alltid en långsiktig förbättring av landets egna sjukvårdsresurser och kompetens!

Bilder från vårt arbete

Läs mer om vårt arbete med kapacitetsutveckling

DELA DENNA SIDA

"Behovet är enormt och köerna med patienter verkar oändligt långa. Varje gång blir jag rörd, det är så många patienter som lider av allvarliga medicinska problem."

Stöd vår ögonkirurgi