fbpx

Palliativ vård

Vi finns där - också i livets slutskede

Tyvärr blir inte alla som söker sig till fartyget hjälpta av ett kirurgiskt ingrepp. För vissa har sjukdomen gått så långt att en operation inte längre är möjlig, i andra fall finns bakomliggande sjukdomar som skulle göra en operation alltför riskfylld.

En obotlig sjukdom i sitt slutstadium innebär både fysiskt och psykiskt lidande, inte bara för patienten utan också för de närmaste. 

Utifrån en helhetssyn på fysiska, känslomässiga, sociala och andliga behov erbjuder våra palliativa team hjälp och stöd under denna svåra tid för patienten och de närstående. Vi utbildar familjemedlemmar och lokala sjukvårdare till att kunna tillgodose patientens behov av exempelvis näring och smärtlindring. Om patienten har varit den som försörjt familjen får de efterlevande hjälp att hitta nya inkomstmöjligheter. Inspirerade av Jesu exempel att värna om de svagaste vill vi stödja och hjälpa den döende patienten med familj in i det sista. I denna uppgift samarbetar vi med lokala religiösa ledare och grupper som kan bistå med både andlig och praktisk hjälp.

Bilder från vårt arbete

Läs mer om vårt arbete med kapacitetsutveckling

"Behovet är enormt och köerna med patienter verkar oändligt långa. Varje gång blir jag rörd, det är så många patienter som lider av allvarliga medicinska problem."

DELA DENNA SIDA

Stöd vår palliativa vård