Palliativ vård

Vissa patienter kan vi inte rädda. Ibland har en sjukdom fortskridit för långt för att våra kirurger ska kunna hantera det. Detta en svår situation för de frivilliga, men ännu värre för patienten. I ett land där vård och omsorg knappt existerar, orsakar en obotlig sjukdom ofta ett förödmjukande och oacceptabelt slut.

Ett specialistteam från Mercy Ships kommer för att vara nära dessa patienter. Vård i livets slutskede innebär att vi med med respekt för patientens nationella kultur och religion erbjuder smärtbehandling, själavård och förbön. Detta program inkluderar också den sjukes familj och samhället i processen för regelbundna besök och coachning.