Käkkirurgi

En godartad tumör är livshotande när den tillåts fortsätta växa. En obehandlad tumör kan orsaka ökande ät- och andningssvårigheter som till slut leder till döden. Dessutom blir personer med sådana problem ofta utstötta i samhället.

Mercy Ships frivilliga läkare opererar läpp och gomspalt. Barn med den typen av missbildningar har en minskad chans att överleva eftersom det är svårt att ta upp näring. Infektion och undernäring är en dödlig kombination för dessa barn.