Medicinsk utbildning

Det medicinska arbetet måste fortsätta efter att vårt sjukhusfartyg lämnat landet. Därför prioriterar vi utbildning av lokala läkare och sjuksköterskor högt. I utvecklingsländerna finns det en enorm brist på kirurger, och när dessa får extra utbildning, är det ett värdefullt bidrag till att förbättra hälso- och sjukvården i landet.

De lokala kirurgerna får gå kurser och utbildningar hos våra kirurger på Mercy Ships. De får också vara med och hjälpa till under operationer ombord på ”Africa Mercy”, så att de kan utföra komplicerade operationer i sitt eget sjukhus. Våra kirurger ger också specialkurser i rekonstruktiv kirurgi, ögonkirurgi och gynekologiska ingrepp.

Vi utbildar även operationssköterskor, sjuksköterskor och narkosläkare. Mercy Ships har utvecklat flera program för att utbilda lokal sjukvårdspersonal. Ibland sker det i lokala sjukhus och ibland ombord på fartyget. Genom att investera mycket tid och ansträngning i utbildningen av dessa vårdgivare, vill vi att de ska kunna ge mer och bättre bistånd till befolkningen i sitt eget land.