Caribbean Mercy

1994 – 2006

Historia

Caribbean Mercy förvärvades från Norge till Mercy Ships 1994 och såldes 2006. Fartyget var 80 meter långt och hade en modern avdelning för ögonkirurgi och tjänstgjorde framför allt i Centralamerika och Karibiska havet. Besättningen bestod av ca 150 volontärer.

Utfört arbete

Sedan 1994 har besättningen ombord på Caribbean Mercy:

  • Utfört ca 289 000 tjänster till ett värde av över US$ 113 miljoner dollar till ca 350 000 människor som direkta förmånstagare.

  • Utfört mer än 7 000 ingrepp som inkluderar bland annat avlägsnande av ögonstarr och skelning, samt tandläkar- och ortopediska ingrepp.

  • Behandlat mer än 54 300 människor i avlägsna byar genom mobila medicinska kliniker.

  • Undervisat mer än 1 500 lokala hälsovård- och andra professionella yrkesarbetare, som i sin tur ger utbildning till många andra i primärvård också efter fartygets avgång.

  • Levererat medicinsk utrustning, sjukhusutrustning och mediciner till ett värde på mer än US$ 2,3 miljoner dollar.

  • Genomfört mer än 140 bygg-och jordbruksprojekt inklusive skolor, kliniker, barnhem och vattenbrunnar.

Specifikationer av Caribbean Mercy

Längd
80 m
Bredd
12,2 m
Tonnage brt
2 125
Djupgående
5,18 m
Besättning
87
Lastkapacitet
688 m3
Huvudmotor
1 MAK diesel /3 670 Hk)
Byggd
1952 Aalborg, Danmark
Flaggstat
Panama
Övervakas av
Det Norske Veritas

"Vi erbjuder vård till människor som har förlorat allt hopp. Vårt svar är direkt och beslutsamt och det är mycket effektivt."

Vi kommer med hopp och läkedom