Africa Mercy

2006 – nutid

Medicinsk kapacitet

Med fem topputrustade operationsrum och sex sjuksalar med totalt 80 sängar fördubblade Africa Mercy den årliga medicinska kapaciteten jämfört med tidigare fartyg.

Som exempel på verksamheten ombord på Africa Mercy kan nämnas att det under vistelsen i Sierra Leone februari till november 2011 genomfördes mer än 3300 operationer, 27 800 medicinska konsultationer inklusive ögonbedömningar, 2600 ögonoperationer och 34 700 tandvårdsåtgärder. Över 12 600 personer erhöll olika typer av utbildning i sjukvård, jordbruk, basal hälsovård och ledarskap. Utöver detta deltog även besättningen i projekt som syftade till att rusta upp lokaler som tillhörde några av landets barnsjukhus och offentliga sjukhus.

Förebyggande verksamhet

Förutom att bedriva sjukvård ombord på skeppet bedriver Mercy Ships även förebyggande verksamhet genom att utbilda personal och bidra till att utveckla sjukvården lokalt. Under perioden i Sierra Leone 2011 donerade Mercy Ships tre byggnader till Rokupa Government Hospital i Freetown. Dessa användes som mottagning för patienter med Tuberkulos, Lepra, Kolera och HIV. Man donerade även en borr till organisationen “Living Water Sierra Leone“ som arbetar med att borra brunnar, reparera vattenpumpar och bedriver hygienutbildning. Fler liknande exempel finns.

Historia

Fartyget, den före detta danska tågfärjan ”Dronning Ingrid”, förvärvades 1999 genom en donation från Balcraig Foundation, Skottland. Hon döptes om till Africa Mercy av Dame Norma Major i april 2000. Ombyggnationen gick på motsvarande cirka 500 miljoner kronor och finansierades genom donationer från bland annat Oak Foundation, Skottland med fortsatt stöd från Balcraig Foundation, jämte flera andra fonder. Bidrag har också lämnats från företag och enskilda individer. Ombyggnaden avslutades på A & P Shipyard, Newcastle-upon-Tyne, UK i mars 2007 och var då den största fartygsförvandlingen i sitt slag i Storbritannien. Ett nybygge skulle ha kostat mer än det tredubbla.

Specifikationer av Africa Mercy

Längd
152 m
Bredd
23,7 m
Tonnage brt
16 572
Djupgående
6,0 m
Besättning
474
Lastkapacitet
1 724 m3
Huvudmotor
4 B&W Dieselmotoren (3120 kW vardera)
Byggd
1980, Hälsingör, Danmark
Flaggstat
Malta
Övervakas av
Bureau Veritas

"Vi erbjuder vård till människor som har förlorat allt hopp. Vårt svar är direkt och beslutsamt och det är mycket effektivt."

Vi kommer med hopp och läkedom