Hur Mercy Ships hanterar COVID-19

Eftersom den globala situationen hela tiden snabbt förändras i samband med det nya coronaviruset COVID-19 påverkar det också Mercy Ships starkt. WHO klassar spridningen av COVID-19 som en pandemi vilket, tillsammans med de ökande resebegränsningarna som tillämpas av flera länder, har gjort det omöjligt för Mercy Ships att fortsätta att genomföra sina program med den standard som krävs, samtidigt som vi skyddar mot eventuell spridningen av viruset.


I enlighet med de åtgärder som Senegals president och hälsoministeriet vidtagit har vi på Mercy Ships granskat vår verksamhet på Africa Mercy och har beslutat att avbryta vår nuvarande programverksamhet i Senegal.

Mercy Ships huvudsakliga uppgift är det senegalesiska folkets hälsa, samt säkerheten och välbefinnandet för våra egna volontärer, besättning och personal över hela världen.

Efter det att vi nu avbrutit programverksamheten överväger vi för närvarande alternativa hamnar för Africa Mercy.

Fartyget genomgår årligen rutinmässigt underhåll och vi undersöker nu hur vi kan påskynda påbörjandet av det arbetet. Detta skulle göra det möjligt för oss att återföra Africa Mercy till Afrika när den omedelbara krisen är över och fortsätta vårt uppdrag att föra hopp och läkedom till de glömda fattiga. Mercy Ships undersöker också hur organisationen, med tanke på vissa operativa begränsningar, kan användas för att hjälpa till i det globala arbetet kring COVID-19.

Sedan utbrottet av COVID-19 har Mercy Ships fokuserat på tre huvudåtgärder:

  1. Att ta hand om de patienter som vårdas hos oss, inklusive att ta fram en behandlingsplan för patienterna i samarbete med lokala sjukvårdstjänster i Senegal.
  2. Arbeta för säkerhet och välbefinnande för våra volontärer, våra lokala medarbetare i Dakar och för vår personal över hela världen, genom att följa praxis inom infektionsbekämpning i enlighet med instruktioner om folkhälsovård från CDC och WHO.
  3. Anpassa våra långsiktiga planer för att uppfylla vårt uppdrag att tillhandahålla kirurgisk vård och medicinsk kapacitetsuppbyggnad.

I mer än 40 år har Mercy Ships fokuserat på att ge hopp och läkedom till dem vi tjänar. Under de senaste 30 åren har vi koncentrerat våra ansträngningar till Afrika. Under de tre decennierna har vi arbetat för att stärka det lokala sjukvårdssystemet. Vi uppmuntras av de goda resultaten vi har uppnått genom direkt kirurgisk vård för patienter och genom att utbilda lokal sjukvårdspersonal. Vi är angelägna om att göra ännu mer i framtiden.

När vi står inför dessa utmanande händelser vill vi tacka er för era pågående böner och ert stöd till Mercy Ships och vårt uppdrag att ge hopp och läkedom till världens glömda fattiga.

Lär gärna tidigare inlägg om hur Mercy Ships hanterar COVID-19.

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Fransson
Sverigechef
[email protected]

Senaste inläggen

DELA DENNA SIDA

Liknande inlägg

Ge en gåva