Frågor om hur Mercy Ships hanterar COVID-19

Hur hanterar Mercy Ships coronaviruset?

Eftersom den globala situationen hela tiden snabbt förändras i samband med det nya coronaviruset COVID-19 påverkar det också Mercy Ships starkt. WHO klassar spridningen av COVID-19 som en pandemi vilket, tillsammans med de ökande resebegränsningarna som tillämpas av flera länder, har gjort det omöjligt för Mercy Ships att fortsätta att genomföra sina program med den standard som krävs, samtidigt som vi skyddar mot eventuell spridningen av viruset.

Mot bakgrund av detta har Mercy Ships granskat verksamheten ombord och i anknytning till Africa Mercy och fattat beslutet att avbryta programverksamheten i Senegal.

Mercy Ships huvudsakliga uppgift är det senegalesiska folkets hälsa, samt säkerheten och välbefinnandet för våra egna volontärer, besättning och personal över hela världen.
Efter det att vi nu avbrutit programverksamheten överväger vi för närvarande alternativa hamnar för Africa Mercy.

Fartyget genomgår årligen rutinmässigt underhåll och vi undersöker nu hur vi kan påskynda påbörjandet av det arbetet. Detta skulle göra det möjligt för oss att återföra Africa Mercy till Afrika när den omedelbara krisen är över och fortsätta vårt uppdrag att föra hopp och läkedom till de glömda fattiga. Mercy Ships undersöker också hur organisationen, med tanke på vissa operativa begränsningar, kan användas för att hjälpa till i det globala arbetet kring COVID-19.

Har någon smittats av COVID-19 på Africa Mercy?

Fram till denna tidpunkt har ingen av våra patienter, eller besättningsmän ombord på Africa Mercy visat tecken på att vara smittade av COVID-19. Ingen ur besättningen tillåts nu att gå i land och lämna fartyget och ytterligare åtgärder kring hygien och social interaktion har genomförts för att förhindra infektion ombord.

Varför kan inte Mercy Ships användas för att motverka spridning av coronaviruset?

Även om Africa Mercy är ett sjukhusfartyg, så är det i huvudsak en kirurgisk specialistenhet. Själva fartyget är inte lämpat för att ta hand om patienter med en mycket smittsam luftvägssjukdom.

Mercy Ships förlitar sig på en frivillig bemanningsmodell med professionella medicinska volontärer från hela världen. Den nuvarande unika situationen har blivit en exceptionell operativ utmaning, eftersom många av våra medicinska volontärer har uppmanats att hjälpa till med COVID-19-krisen i sina hemländer. Dessutom har den globala avstängningen av flyg och lufttransporter gjort det omöjligt för oss att fortsätta driva sjukhusanläggningen på ett säkert sätt. Mercy Ships undersöker också hur organisationen, med tanke på vissa operativa begränsningar, kan användas för att hjälpa till i det globala COVID-19-arbetet.

Hur mår patienterna ombord? Vad uppnådde man i Senegal innan krisen drabbade?

De sista patienterna och deras vårdgivare lämnade fartyget den 23 mars. Trots avstängningen av vår verksamhet är vi tacksamma över att vi under Africa Mercys 8-månaders vistelse (vi hade planerat att vara i Senegal i tio månader) i hamnen i Dakar, Senegal, kunde utföra över 1 400 livsförvandlande operationer ombord. Från början hade vi planerat för 1 200 – 1 700 operationer. Volontärläkare behandlade över 5 500 tandpatienter (vi hade planerat för 4 000) på en landbaserad tandvårdsklinik, samt gav vårdutbildning till 1 270 lokala läkare (initiala planer var från 1 000 till 1 500) genom mentorskap och kurser i partnerskap med 17 sjukhus i hela Senegal.

Hur är det med de patienter som inte kan få en operation nu?

Den utmanande situationen över hela världen innebär att några av våra patienter nu inte kan genomgå den operation de hoppats på i Senegal. När vi undersöker alternativ för våra framtida programaktiviteter i Afrika, tittar vi också på möjligheten att eventuellt återvända till Senegal för att avsluta vårt uppdrag när restriktionerna har lättat.

Hur är situationen för volontärerna ombord?

Inga nya patienter togs in efter beslutet att avbryta Mercy Ships programverksamhet i Senegal. Efter beslutet att inte ta på sig ytterligare patienter avbröts ett antal kortvariga volontärinsatser och de kunde återvända till sina respektive hemländer. Senegalesiska dagbesättningar som stöds av Mercy Ships avbröts också, samt att inkommande volontärresor stoppades. Besättningen som finns ombord idag kommer att segla fartyget till nästa destination. Vi är tacksamma för deras ansträngningar de senaste månaderna i dessa osäkra tider.

Lämnar Africa Mercy Senegal och vart ska det nu?

Ja, Africa Mercy lämnar Senegal två månader tidigare än planerat för att påbörja skeppets årliga underhåll enligt sjöfartsreglerna. Vårt mål är att använda detta avancerade underhåll för att föra Africa Mercy tillbaka till Afrika så att vi kan fortsätta vårt uppdrag att bringa hopp och läkedom till de glömda fattiga när restriktionerna har lättat.

Mercy Ships undersöker också hur fartyget, med tanke på våra operativa begränsningar, skulle kunna användas för att hjälpa till i det globala COVID-19-arbetet.

Vad kan jag göra för att stödja Mercy Ships just nu?

Bed gärna för våra besättningsmän och volontärer i dessa svåra tider. Bed också för våra kontor runt om i världen, där många drabbas av restriktioner i sina hemländer, nedstängningar och där medarbetarna får arbeta hemifrån.
Vi ber också för våra gåvogivare och vänner runt om i världen, väl medvetna om att det är osäkra tider globalt. Ert stöd är nu viktigare än någonsin, för att hjälpa Mercy Ships så att vi kan fortsätta tillhandahålla kirurgisk vård så fort situationen tillåter det.

Senaste inläggen

DELA DENNA SIDA

Liknande inlägg

Ge en gåva