Villkor

Hur vi hanterar din information
Vi samlar in personlig information på den här hemsidan för att kommunicera bättre med dig och för att kunna ta emot donationer. Vid t.ex. donationer med kreditkort eller för att du ska kunna få våra nyhetsbrev kommer vi att be om personuppgifter såsom ditt namn, kontaktuppgifter och kreditkortsuppgifter samt eventuellt ytterligare information.

Hur Mercy Ships använder din information
Vi använder bara det som du ber oss att använda. Om du till exempel har gjort en donation eller en begäran om information, behandlar vi din information för den förfrågan. Kreditkortsinformation används endast för en betalningsbehandling och sparas inte för något annat ändamål och ges absolut inte vidare till tredje part förutom till de bank- och kreditbolag som hjälper oss fullfölja din betalning. Vi kan eventuellt komma kontakta dig, men du har alltid möjlighet att avvisa eller välja bort att få sådana meddelanden. Vänligen se processen för att välja bort under ”informationsändring”.

Delning
Om du inte ger oss uttrycklig tillåtelse eller lagen kräver det, kommer vi inte att ge bort, avslöja eller sälja din personliga information. Vi delar dina personuppgifter med affärspartners som agerar på våra vägnar och utför aktiviteter som beskrivs ovan men dessa samarbetspartners styrs av vår integritetspolicy med avseende på användningen av dina uppgifter.

Säkerhet
För att förhindra obehörig användning, upprätthålla datakontrollen och säkerställa lämplig användning av information har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkerställa informationen som vi samlar in på nätet, inklusive användningen av Internetkrypteringsprogram, Säker uttag Lag (SSL) protokoll.

Upphovsrätt
Allt innehåll på den här webbplatsen såsom text, grafik, logotyper, fotografier, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datasamlingar och programvara ägs exklusivt av Mercy Ships eller dess innehållsleverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Licens och webbplatsåtkomst
Mercy Ships ger dig en begränsad, icke-exklusiv licens för att få tillgång till och personligt använda denna webbplats. Du får inte hämta eller ändra någon del av denna webbplats utan uttryckligt skriftligt samtycke från Mercy Ships.

Att ändra din personinformation
Om du vill ändra eller ta bort din personliga information hos Mercy Ships så ta kontakt med oss.

Hur kan du kontakta oss?

MERCY SHIPS SVERIGE INSAMLINGS- STIFTELSE
Organisationsnummer: 802424-9396
Box 7008
SE-402 31 Göteborg

Telefonnummer: +46 31 77 66 936
E-post: [email protected]