Huvudstad
Porto-Novo / Cotonou
Area
112.622 km²
Fattigdom
50% av befolkningen lever på under 20 kr/dag.
Human Development Index (HDI)
Ranking 163 av 189
Befolkning
11,5 miljoner
Läkare per 100.000 invånare
4
Språk
Det officiella språket är franska. Det finns det mer än 50 olika stamspråk. 
Benin Africa Map

Under tio månader 2016/17 låg Africa Mercy i staden Cotonou i Benin.

 Volontärerna ombord utförde 1 957 operationer på 1 793 patienter och gav 15 109 tandvårdsbehandlingar. Dessutom utbildade och vägledde de 1 962 sjukvårdsanställda, vilket gav de lokala myndigheterna en bra grund att bygga vidare på. 

I samarbetsavtalet ingår att 12-24 månader efter avslutat projekt återkommer ett team från Mercy Ships för att utvärdera och lära av insatsen. Så också i Benin. Teamet bedömer resultatet av de insatser som gjorts i syfte att öka den lokala vårdkapaciteten och gör en noggrann utvärdering av den långsiktiga effekten av projektet, bland annat genom att identifiera eventuella externa variabler som kan påverka resultatet negativt eller positivt. Uppföljningen ska leda till att Mercy Ships ständigt ökar sin positiva påverkan och lämnar efter sig ett bestående resultat som gör skillnad. 

Rapporten från Benin sammanställs fortfarande när detta skrivs men ett tydligt resultat är att WHO:s checklista för säker kirurgi, som lärdes ut av Mercy Ships i Benin, har använts mycket vilket är en framgång i sig och har påverkat resultaten.

Intryck från insatsen

Utvärderingen i Benin inkluderar följande områden:

  • Användning och underhåll av projektmaterial och donerad utrustning ƒ
  • Om deltagare som utbildats i syfte att öka vårdkapaciteten sprider kunskap och utbildning till andra
  • Hur utbildningen har påverkat det dagliga arbetet och personalens liv
  • Hur utbildningen har påverkat sjukhuset i stort
  • Deltagarnas rekommendationer för förbättringar och annan feedback gällande utbildningen (efter två år)
  • Förslag på hur utvärderingen kan förbättras

Denna rapport kommer efter avslutad undersökning att ligga till grund för framtida arbete och fortsatt ökade förbättringar.

De senaste siffrorna från insatsen i Benin

Vi kommer med hopp och läkedom