”Ett-ett-systemet är lite av sjömannens förbannelse. Man är ute länge och när man är ledig sitter man hemma och gör ingenting när andra jobbar. Det blir ett passivt liv. Att bli volontär gav mig ny livsglädje!”