“Den största inverkan Mercy Ships har haft på mitt liv är att ha fått jobba med människor från så många olika länder, för jag har lärt mig så mycket från dem och deras kultur. Även om vi är från olika länder har vi alla samma mål –  att göra världen till en bättre plats att leva på.”