Afrikas sjukvård riskerar kollaps om inte pandemin stoppas.

Endast 3 % av alla 7,94 miljarder vaccindoser har delats ut i Afrika.

Sjukvårdspersonal som Amadou står i frontlinjen - hjälp honom och andra att få tillgång till vaccin!

I Guinea där Amadou jobbar finns 8,3 läkare / 100 000 invånare, I Senegal finns 6,9 läkare / 100 000 invånare. (jfr Sverige 3984 läkare / 100 000). Om en av dessa få läkare drabbas hårt av Covid-19 är konsekvenserna enorma. (källa: worldbank.org)

 

Hjälp oss att skydda sjukvårdsystemets nyckelpersoner, ge Afrikas vårdarbetare en chans att stoppa pandemin!

 

I Sverige är mer än 82 % av befolkningen vaccinerade, medan endast 6 % är vaccinerade på hela den afrikanska kontinenten. 7,94 miljarder doser har nu delats ut globalt men bara
3 % av dem har gått till människor i Afrika.
(källa: WHO)

Deltaviruset sprider sig just nu snabbt över den afrikanska kontinenten. På grund av bristande testning och datainsamling är det svårt att bevaka utvecklingen av ytterligare mutationer. Dessutom förväntas en fjärde våg slå hårt mot låginkomstländerna i Afrika mot slutet av 2021. (källa: WHO)

Mercy Ships är fast beslutna att hjälpa våra värdnationer i Afrika bygga upp sin egen sjukvårdskapacitet. Pandemin slog mot Sveriges sjukvård. Föreställ dig då konsekvenserna för ett redan bräckligt sjukvårdssystem.

”Hjälp oss i kampen för global hälsa, sjukvården i Subsahariska Afrika behöver vårt stöd.”

*Din gåva går till ett stort internationellt samarbete som Mercy Ships stöttar för att stärka information, logistik och distribuering av COVID-19 vaccin i Västafrika med fokus på Senegal, Benin, Guinea, Liberia, Sierra Leone.

”Utan vaccinationer och andra förebyggande åtgärder, kommer troligtvis den fjärde vågen i Afrika bli den mest brutala hittills”.

”En vaccinerad befolkning gör att Afrika kan klara av att ge vård till dem som behöver det långsiktigt."

”I kampen mot Coronaviruset är vi alla i samma båt, viruset påverkar alla.”

MERCY SHIPS BIDRAG TILL KAMPEN MOT COVID-19

Under hela pandemin har Mercy Ships stöttat sjukvården i våra värdländer. Under 2020 har vi donerat 1 miljon skyddsutrustningsartiklar till 11 afrikanska nationer och skänkt skyddsutrustning till Sengals hjälpfond för COVID-19 till ett värde av 151 000 USD. Mercy Ships har också varit fast beslutna att kontinuerligt stödja sina partners på distans. Bland annat genom utbildning för sjuksköterskor och läkare som hanterar krisen för att öka kompetensen kring att identifiera och hantera kritiskt sjuka patienter med COVID-19 relaterade symptom.

Men för att Afrika ska få samma möjligheter som västvärlden att begränsa pandemins effekter på sjukvården behövs nu vaccin.

Faktum är att så länge pandemin pågår är den globala risken inte över. Så länge spridning pågår, kan mutationer och till och med resistenta virusvarianter utvecklas.

Att stödja leveranserna av COVID-19 vaccin är en av de insatser vi gör för att stärka hälsovårdssystemet i några av världens mest utsatta låginkomstländer. Fortfarande är det bristen på tillgång till säker kirurgi som leder till flest dödsfall i Afrika. En pandemi hindrar förutsättningarna för att bygga upp den lokala kirurgiska kapaciteten. Därför måste vi nu möta det akuta behovet av att vaccin.

Pandemin pågår för fullt – nu behöver Afrika hjälp!

Har du några frågor?

Katharina Engelbertsson

Kontakta oss på:
031 77 66 936