Ge en gåva till
Annika Jansson

Hej,

Mitt namn är Annika Jansson och jag arbetar på en anestesimottagning där vi förbereder patienter inför operation och på en uppvakningsavdelning inom dagkirurgi vid Centralsjukhuset i Kristianstad. 

I juni har jag fått möjligheten att få åka ner till båten ”Africa Mercy” som ligger i hamn i staden Toamasina som ligger på Madagaskars östra kust. Där kommer jag att arbeta som sjuksköterska på en uppvakningsavdelning.
Mitt arbete kommer att bestå av vård och övervakning av patienter direkt efter operation. 

Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och arbeta i en organisation som Mercy Ships som hjälper de fattigaste och mest utsatta människorna i världen.
Kostnaderna för min resa och boende kommer jag att stå för själv, så om någon vill hjälpa till och stötta mig tar jag tacksamt emot er gåva. 

Hälsningar Annika 

Mercy Ships använder sina sjukhusfartyg till livsförvandlingar och långsiktig förändring

Mercy Ships ger via sina sjukhusfartyg, gratis högklassig sjukvård, uppbyggnad av sjukvårdskapacitet och hållbar utveckling till dem med minst resurser. Mercy Ships grundades av Don och Deyon Stephens 1978 och har sedan dess arbetat i fler än 56 länder, bidragit med vård och utveckling till ett värde av över 15 miljarder kronor och behandlat fler än 2,71 miljoner människor.

Besättningen på fartygen utgörs av cirka 3 000 volontärer per år från fler än 50 länder. De är kirurger, tandläkare, sjuksköterskor, vårdutbildare, lärare, kockar, sjömän, mekaniker och jordbruksexperter som ger av sin tid och kompetens. Mercy Ships har kontor i 17 länder och strävar efter att göra skillnad för individer och bistå nationer.

Volontar Annika Jansson
Foto: Annika Jansson

Uppvakssjuksköterska
 1 juni –  16 juni 2024

Africa Mercy

Ni kan också ge via:

Pg: 90 0093-6 med ref: Besättningsstöd
Annika Jansson 5332

BG: 900-0936 med
OCR nr: 50000035415