fbpx

Sierra Leones väg mot bättre hälsa: Att övervinna hinder och omfamna partnerskap

Blogginlägg av Dr. Mustapha S. Kabba, biträdande chefsläkare för kliniska tjänster, ministeriet för hälsa och sanitet, Sierra Leone.

Vi som arbetar på plats i Sierra Leone vill understryka de utmaningar som vi dagligen ställs inför när det gäller att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster och de stora skillnader som finns mellan olika delar av vår planet när det gäller förmåga, eller brist på förmåga, att ge vård.

 

I Sierra Leone är det mest kritiska i de utmaningar vi står inför den allvarliga bristen på kvalificerad personal som kan hantera landets mångskiftande och växande behov av hälso- och sjukvård, särskilt när det gäller kirurgisk vård.

”Sierra Leone, med 0,0625 allmänkirurger per 100 000 invånare, har 880 gånger färre kirurger per person än USA”

För att ge lite perspektiv har Sierra Leone, med en befolkning på över åtta miljoner människor, ungefär fem allmänkirurger. Det innebär att Sierra Leone, med 0,0625 allmänkirurger per 100 000 invånare, har 880 gånger färre kirurger per person än USA (55 kirurger per 100 000 invånare – Världsbanken 2015) och 2128 gånger färre kirurger per person än Storbritannien (133 kirurger per 100 000 invånare – Världsbanken 2015). Skillnaden är häpnadsväckande. Bristen blir ännu mer chockerande när vi tittar på specialområden som pediatrik eller neurokirurgi.

 

Bristen är särskilt akut på landsbygden, där grundläggande kirurgisk vård ofta måste utföras av sjukvårdspersonal. Även om dessa tjänstemän gör ett beundransvärt arbete under svåra förhållanden och utför operationer som kejsarsnitt och blindtarmsoperationer, saknar de den utbildning som krävs för att navigera i komplexa kirurgiska scenarier. Hur denna praxis påverkar patientsäkerheten och resultaten är en oroande realitet som vi måste ta itu med.

 

”Den kroniska bristen på kirurgiska specialister hänger ihop med vår problem med att behålla talanger inom vården i landet.” 

Historiskt sett har många lovande yrkesutövare vidareutbildat sig utomlands för att sedan etablera sin verksamhet i dessa länder, vilket bidrar till en försvagande cykel där kompetent medicinsk personal försvinner.

 

Trots dessa allvarliga utmaningar står Sierra Leone fast vid sitt åtagande att förbättra hälso- och sjukvårdssystemet. Regeringen har prioriterat att utbilda och behålla lokala medicinska specialister. En viktig milstolpe i detta initiativ var inrättandet av Postgraduate College of Health Specialties 2016, som syftar till att utveckla talanger inom landet och bryta mönstret med yrkesverksamma som lämnar landet för utbildning och inte återvänder. Detta tillvägagångssätt erbjuder en hållbar strategi för att bygga upp en stark stomme av lokal vårdpersonal som kan börja bidra och tjäna samhället medan de fortfarande är under utbildning. Effekterna av detta initiativ är redan synliga.

 

Att skapa ett robust hälso- och sjukvårdssystem handlar dock om mer än att utbilda läkare. Det krävs en helhetssyn som omfattar att skapa en gynnsam miljö, tillhandahålla modern infrastruktur och investera i avancerad medicinsk utrustning. Här blir synergin mellan våra nationella insatser och internationella partnerskap avgörande, och inget annat har en sådan inverkan och ett sådant arv som vårt partnerskap med Mercy Ships.

 

”Att sjukhusfartyget Global Mercy™ snart anländer till hamnen i Freetown innebär mer än ett tillfälligt kirurgiskt uppdrag; det är en katalysator som driver oss mot vårt mål att förbättra tillgången till kirurgisk vård och utbildning.” 

Fokus för detta samarbete ligger inte bara på att tillhandahålla kirurgisk hjälp utan också på att bidra till det bredare kirurgiska ekosystemet genom utbildningsprogram och infrastrukturutveckling.

 

Mercy Ships påverkan sträcker sig långt bortom dess fysiska närvaro i Sierra Leone. Mercy Ships har tidigare genomfört fem insatser, den första 1993. Mercy Ships tidigare uppdrag har satt spår inom vårt sjukvårdssystem och i våra samhällen och är ett bevis på den bestående kraften i välriktade utvecklingsinsatser. Idag förväntar vi oss en liknande flerdubblerad effekt som kommer att nå de över 3 000 patienter som redan registrerats för att få gratis, högkvalitativ behandling på Global Mercy™, och många fler, under de 10 månader som sjukhusfartyget kommer att ligga vid Sierra Leones kust.

 

”Detta partnerskap med Mercy Ships är en grundläggande del av en större ekvation. Kärnan i våra sjukvårdsreformer är ambitionen att uppnå allmän sjukförsäkring för alla Sierra Leones invånare, detta ligger till grund för alla våra gemensamma ansträngningar.”

 

Sjukvård, inklusive tillgång till kirurgi, är en mänsklig rättighet, inte ett privilegium, och att tillhandahålla tillgänglig sjukvård för alla, oavsett ekonomisk status, är kärnan i vår vision. Vår regering har visat att den är fast besluten att skydda de mest utsatta bland oss, eftersom den inser att bristen på tillgång till överkomlig hälso- och sjukvård kan leda till att människor hamnar i fattigdom. Ambitionen har nu lett till en planerad lansering av ett sjukförsäkringssystem med namnet ”Salone Health Insurance”, som är utformat för att ge alla tillgång till hälso- och sjukvård till rimliga priser och skydda de fattigare delarna av vårt samhälle.

 

Sammanfattningsvis befinner sig Sierra Leone vid en kritisk punkt på sin resa mot hälso- och sjukvård. De enorma utmaningar vi står inför motsvaras endast av vår fasta beslutsamhet att övervinna dem. När Global Mercy™ lägger till kommer det att markera en omvälvande milstolpe på denna resa, ett före och ett efter, men vår resa kommer att fortsätta därifrån.

 

Vår vision är tydlig: ett friskare och starkare Sierra Leone där alla har tillgång till sjukvård av hög kvalitet, inklusive kirurgisk vård. Vi strävar obevekligt mot denna vision, med stöd av ovärderliga partners som Mercy Ships. 

”Tillsammans rör vi oss mot en ljusare vårdhorisont där alla Sierra Leoneser kan leva ett friskare och rikare liv. Detta är vår mödosamma resa; vi är glada att vi inte behöver navigera den ensamma.”

Bidra till insatsen i Sierra Leone! 

Senaste inläggen

Intresserad av att åka med på en insats som volontär?

Jag vill vara med och rädda liv!