Hur Mercy Ships hanterar COVID-19 – Uppdatering

Den globala COVID-19 situationen har gjort det omöjligt för Mercy Ships att fortsätta att genomföra sina kirurgiska program med den standard som krävs, samtidigt som vi skyddar mot eventuell spridningen av viruset. Därför har Mercy Ships, i enlighet med de åtgärder som Senegals president och hälsoministeriet vidtagit, granskat vår verksamhet på Africa Mercy och beslutat att avbryta vår nuvarande programverksamhet i Senegal.


Även om Africa Mercy är ett sjukhusfartyg, så är det i huvudsak en kirurgisk specialistenhet. Själva fartyget är inte lämpat för att ta hand om patienter med en mycket smittsam luftvägssjukdom. Den nuvarande unika situationen har blivit en exceptionell operativ utmaning, eftersom många av våra medicinska volontärer har uppmanats att hjälpa till med COVID-19-krisen i sina hemländer. Dessutom har den globala avstängningen av flyg och lufttransporter gjort det omöjligt för våra professionella volontärer att ansluta till fartyget.

Vi tidigarelägger nu det årliga rutinmässiga underhållet för Africa Mercy. Detta skulle kunna göra det möjligt för oss att återföra Africa Mercy omgående till Afrika när den globala COVID-19-situationen tillåter det och fortsätta vårt uppdrag att föra hopp och läkedom till de glömda fattiga.

Vårt team utvärderar kontinuerligt COVID-19 situationen globalt och undersöker hur vi bäst kan samverka med våra partnerländer, besättning och personal under dessa utmanande tider. Åtgärder som vi vidtar är:

  • Arbeta online med kapacitetsutvecklingsprogrammet, för att kunna fortsätta utbilda den medicinska personalen i Afrika. Särskilt fokus ligger på innehållet kring vård av kritiskt sjuka patienter. Dessa färdigheter är viktiga för att ta hand om både kirurgiska patienter och de med COVID-19 infektioner.
  • Tillhandahålla fortsatt programstöd till Gamal Dental School kapacitetsuppbyggnad genom att tillfälligt använda online-verktyg.
  • Donation på 150 000 USD till COVID-19 fond i Senegal för att användas till att förebygga och bota COVID-19 fall.
  • Transport av 180 personer i vår besättning, främst inom medicin, tillbaka till sina hemländer.
  • Donation av medicinskt material från vårt logistikcenter i USA för användning på lokala sjukhus, brandkårer, äldreomsorg, mm.
  • Utvärdering av möjligheten att donera medicinskt material och andra varor från vårt logistikcenter i Nederländerna.
  • Pågående granskning av hur vi bäst kan stötta globalt.

I mer än 40 år har Mercy Ships fokuserat på att föra hopp och läkedom till dem vi tjänar. Under de senaste 30 åren har vi koncentrerat våra ansträngningar till Afrika. Under de tre decennierna har vi arbetat för att stärka det lokala sjukvårdssystemet.

Vi uppmuntras av de goda resultaten vi har uppnått genom direkt kirurgisk vård för patienter och genom att utbilda lokal sjukvårdspersonal. Idag är vårdpersonalen som vi utbildat, en viktig resurs i kampen mot COVID-19 i deras respektive länder.

När vi står inför dessa utmanande händelser vill vi tacka er för era pågående böner och ert stöd till Mercy Ships och vårt uppdrag att föra hopp och läkedom till världens glömda fattiga.

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Fransson
Sverigechef
[email protected]

Senaste inläggen

DELA DENNA SIDA

Liknande inlägg

Ge en gåva