Mercy Ships Covid-19 – Uppdatering

Oavsett om du stödjer Mercy Ships med bön, gåvor eller som volontär, är du en viktig del i vår familj. Din hängivenhet och generositet har gjort det möjligt för Mercy Ships att i mer än 40 år utföra livsförvandlande gratis operationer för människor som bäst behöver det.

 

I dessa tider av stress och osäkerhet värdesätter vi vår relation mer än någonsin. Därför vill vi vara helt transparenta och dela med oss av vad vi gör under Covid-19 pandemin.

 

Var befinner sig Africa Mercy nu?

Nu ligger Afrika Mercy i hamn på Teneriffa, Spanien. Här kommer den, efter den obligatoriska karantänen vid ankomst, i enlighet med de spanska myndigheterna, genomgå det årliga rutinmässiga underhållet. När den globala Covid-19-situationen avtar är vårt hopp att återvända till Afrika så snart som möjligt för att fortsätta vårt uppdrag att föra hopp och läkedom till de glömda fattiga.

 

Hur har pandemin påverkat att situationen för volontärer hos Mercy Ships?

               

Vår besättning hoppas att återvända till Afrika så snart det är möjligt. Vi tar fortfarande emot ansökningar för att rekrytera volontärer för Mercy Ships framtida behov, så att vi kan vara redo att när restriktionerna upphör. Du kan läsa mer lediga tjänster här: https://mercyships.se/bli-volontar/.

 

Vad gör Mercy Ships tillsammans med våra partners i Afrika just nu?

 

Genom Mercy Ships Afrikakontor och andra viktiga kontakter i Afrika undersöker vi hur vi bäst kan samverka med våra partnerländer, besättning och personal under dessa utmanande tider.

 

Åtgärder som Mercy Ships gör:

  • Arbetar online med kapacitetsutvecklingsprogrammet, för att kunna fortsätta utbilda den medicinska personalen i Afrika. Särskilt fokus ligger på innehållet kring vård av kritiskt sjuka patienter. Dessa färdigheter är viktiga för att ta hand om både kirurgiska patienter och de med Covid-19 infektioner.
  • Startar en sexveckorskurs för sjuksköterskor och läkare som arbetar med Covid-19-krisen. Deltagare får utbildning inom sitt område i att identifiera och hantera kritiskt sjuka patienter (specifikt för Covid-19-relaterad sjukdom), samt tillämpa personliga strategier för mental hälsa för att minska risken för utbrändhet under krisen.
  • Tillhandahåller fortsatt programstöd till Gamal Dental School i Conakry, Guinea, genom att tillfälligt använda online-verktyg. Stödjer renoveringsplaner och uppgraderingar av anläggningar för anestesi och tandvård.
  • Donation på 150 000 USD till en Covid-19 fond i Senegal för att användas till att förebygga och bota Covid-19 fall.
  • Ytterligare utrustning som behövdes för att förbättra patientvården donerades också till Barthimée-sjukhuset i Senegal.
  • Donation på 120 000 USD till medicinskt material och skyddsutrustning till partners i fyra afrikanska länder: Sierra Leone, Benin, Liberia och Madagaskar.

Kommer Africa Mercy att användas under denna kris?

 

Även om Africa Mercy är ett sjukhusfartyg, så är det i huvudsak en kirurgisk specialistenhet. Själva fartyget är inte lämpat för att ta hand om patienter med en mycket smittsam luftvägssjukdom.

 

Vi är beroende av volontärer för att driva Africa Mercy. Den nuvarande globala avstängningen av flyg och lufttransporter har gjort det omöjligt för våra volontärer från över 50 länder att ansluta till fartyget. Dessutom har många av våra medicinska volontärer uppmanats att hjälpa till med Covid-19-krisen i sina hemländer.

 

För närvarande fortsätter vi att stödja lokal hälso- och vårdpersonal som arbetar med patienter som lider av denna sjukdom. När pandemin avtar kommer de patienter som är i stort behov av kirurgisk operation åter att få en möjlighet till livsförvandling. De väntar desperat på vår återkomst och vi behöver ditt stöd nu mer än någonsin för att fortsätta att komma med hopp och läkedom.

 

Ska jag fortsätta att stödja Mercy Ships?

 

Ja! Eftersom denna kris når bredare och djupare än någon kunde förutse är det ännu viktigare att stödja Mercy Ships. Det som påverkar en av oss, påverkar oss alla. Tack för ditt trogna engagemang för att ge hopp och läkedom till dem med begränsad, eller ingen, tillgång till sjukvård.

Hjälp oss att stärka sjukvården i Afrika. Besök https://mercyships.se/stotta-oss/ för att ge en gåva, eller swisha till 90 00 936. Vi ber för att våra världsledare ska ha förtroende och förmåga att hantera situationen när den fortsätter att utvecklas.

Senaste inläggen

DELA DENNA SIDA

Liknande inlägg

Ge en gåva