Dr. Michelle White besöker Sverige för att medverka vid ANIVA-konferensen!

Nu i september besöker Michelle White Sverige för att tala på ANIVA konferensen (riksföreningen för anestesi och intensivvård). Michelle White arbetar som överläkare i anestesiologi i London och var tidigare chefsnarkosläkare ombord på sjukhusfartyget Africa Mercy. Med sin långa erfarenhet av kirurgisk vård i långinkomstländer är hon idag en eftertraktad talare och kämpe för säker kirurgi i världens fattigaste länder.   

”Mercy Ships kombinerade min kärlek till havet, människor och resande, och naturligtvis kärleken till medicin.”

Sin första volontärinsats gjorde hon 2005 på sjukhusfartyget Anastasis. Efter några kortare uppdrag som narkosläkare bestämde hon sig 2012 att bli heltidsvolontär som chefsnarkosläkare ombord. Nu fick hon lägga all sin kraft på Mercy Ships uppdrag: att tillhandahålla gratis kirurgi och förbättra kvaliteten och säkerheten i kirurgiska vård i våra partnerländer, främst i Västafrika. 

”Mercy Ships kombinerade min kärlek till havet, människor och resande, och naturligtvis kärleken till medicin.” berättar hon om varför Mercy Ships lockade henne så. 

”Vi hjälper de absolut fattigaste och fokuserar på patienten vi har framför oss” berättar hon. ”Men vi arbetar också nära lokal sjukvårdspersonal och sjukvårdsministeriet för att förstärka sjukvården i de länder vi jobbar med.”  

Michelle är specialiserad inom pediatrisk anestesi och var chefsnarkosläkare ombord på Africa Mercy till 2015. Under sin tid utvecklade hon Mercy Ships program för medicinska kapacitetsuppbyggnad (MCB) som syftar till att stärka hela det västafrikanska kirurgiska systemet. 

Några månader innan hon skulle lämna Africa Mercy för en tjänst i London, medverkade hon i National Geographics serie The Surgery Ship, något hon uppskattade mycket.  

”Jag älskar att dela det jag gör med andra. Så att ha ett filmteam med sig och få förklara den medicinska strategin bakom våra kirurgiska träningsprogram och dela patientberättelser var väldigt speciellt. Det var som att välkomna vänner in i min värld, in i det jag är mest passionerad för.”  

2016 lämnade Michelle Africa Mercy och hon berättar “Att filmteamet var där mina sista månader, ställde frågor om mina olika roller, min motivation, toppar och dalar, var faktiskt väldigt hjälpsamt för min process att lämna fartyget för att arbeta i land. Det var fint att få reflektera över allt banbrytande jag fått vara med om att införa och bygga upp under min tid med Mercy Ships. Många gånger hade jag tårar i ögonen då jag insåg hur mycket erfarenheterna förändrat mig, Mercy Ships och värdländerna.” 

Efter att ha varit volontär i fem år på heltid hade Michelle blivit ovärderlig ombord och en stor inspiration för volontärer och för lokala afrikanska läkare som hon var mentor för. Den medicinska utbildningen var en viktig del av hennes arbete.

En stor del av arbetet ombord innebar mentorskap och utbildning för att stärka den lokala kirurgiska sjukvården.

Michelle White lämnade livet till sjöss för en roll som konsulterande anestesiolog på  Great Ormond Street Hospital i London. En roll som var svår att tacka nej till även om det var med tungt hjärta hon lämnade sjukhusfartyget och alla sina vänner ombord.  

”Att vara volontär med Mercy Ships har varit ett enormt privilegie och några av de bästa åren I mitt liv.” säger Michelle White om sin tid som volontär ”Folk säger att det krävs blod svett och tårar för att bygga något nytt och det stämmer verkligen, allt det har jag varit med om när jag fått utveckla nya strategier och program i mina olika roller hos Mercy Ships.” 

Michelle White är idag en omtyckt talare inom anestesi med sin långa erfarenhet av både modern anestesiologi och av medicinskt arbete i låginkomstländer där möjligheterna till säker kirurgi är extremt begränsade.  

När Michelle White i september besöker ANIVA-konferensen i Stockholm blir det för att prata om utmaningar och lösningar för säker kirurgi och anestesi i låginkomstländer.

Den forskning hon gör idag är huvudsakligen baserad vid Centre for Global Health and Health Partnerships, King’s College London, Storbritannien. Dr White har över 50 vetenskapliga publikationer. Hennes forskning om genomförandestrategier för att öka antalet perioperativa kvalitets- och säkerhetsåtgärder har lett till en prestigefylld inbjudan att tala vid WHO:s femte globala ministertoppmöte om patientsäkerhet (februari 2020). Syftet är att sammanföra ministrar, kliniker och akademiker för att förbättra patientsäkerheten i hela världen.

_______

 Är du intresserad av att göra en medicinsk volontärinsats i någon av världens fattigaste länder? Läs mer om att bli volontär  

Senaste inläggen

Var med och stöd insatsen i Senegal!