Dr. Patricia Eyoup Sen får Kamerun att se

En viktig del av Mercy Ships arbete handlar om att stärka den lokala sjukvården i Afrika. Genom programmet MCB (Medical Capacity Building) har vi under mer än trettio år utvecklat ett nära samarbete med lokala myndigheter och sjukvårdsinrättningar. Under dessa år har ett oräkneligt antal sjukvårdspersonal kommit i kontakt med Mercy Ships genom olika tränings- och mentorskapsprogram.

Vi vill lyfta fram en av av dessa lokala sjukvårdshjältar -Dr.Patricia Eyoup Sen, en ögonkirurg som använde sin träning för att bygga upp en ögonklinik på landsbygden i Kamerun.

När Dr. Patricia Eyoup Sen kom ombord på Africa Mercy  som ögonläkare hade hon aldrig sett en ögonoperation utföras i verkligheten. Genom mentorsprogrammet för ögonkirurger, fick hon utföra hon sin första ögonoperation någonsin. Nu, bara fyra år efter sin första operation, är Dr. Patricia en framstående ögonkirurg i sitt hemland Kamerun.

Dr. Patricias resa är ett bevis på hennes viljestyrka och mod. När vi först mötte denna unga läkare 2017, hade hon studerat ögats anatomi och fysiologi i flera år med drömmen om att få bli ögonkirurg. Mentorsprogrammet hon anslöt sig till under tre månader leddes av dr. Glenn Strauss.

”Patricia var en av de där unga kirurgerna med stor talang men som behövde någon som satsade på henne. Mercy Ships ögonteam gav henne den stödjande och uppmuntrande miljö som hon behövde för att kunna utvecklas som kirurg”.

Under sina tre månader ombord deltog Dr. Patricia i mer än 300 operationer. Hon hade alltid Dr Glenn vid sin sida och utförde över hälften av dessa helt självständigt, vilket gav henne den erfarenhet hon behövde för att kunna fortsätta med kirurgi långt efter att fartyget lämnat landet.

”Min erfarenhet av mentorsprogrammet var fantastisk”, säger Dr. Patricia. ”Jag lärde mig väldigt mycket, speciellt om gråstarrskirurgi”

Tillämpade sin träning på ett bristfälligt sjukhus

Efter sin träning ombord på Africa Mercy bestämde sig Dr. Patrica för att ta sin nyvunna kunskap och erfarenhet till ett avlägset landsortssjukhus i Gauora, en liten stad i norra Kamerun. Sjukhuset hade lidit brist på ögonspecialister i över 20 år. Med hjälp av personal från MCB, bland andra svenska ögonsjuksköterskan Anneli Persson, tränade Dr. Patricia upp sjuksköterskor i området, varav flera började arbeta i ögonkliniken som Dr Patricia etablerade.

Tack vare donerad utrustning från Mercy Ships, kunde Dr. Patricia framgångsrikt driva arbetet med att ge vård till patienter med ögonproblem. Under två år utförde hon gråstarroperationer genom en gratis operationskampanj och vårdade också patienter med glaukom och ögoninflammationer. Mercy Ships har följt arbetet och stöttat henne och kliniken med bland annat mikroskop och utrustning till operationssalen. 

Dr. Patricia återvänder till Africa Mercy

Ett år efter sitt mentorskap, återvände Dr. Patricia till sjukhusfartyget Africa Mercy,  denna gång som volontär. Under de två veckor hon var ombord i Guinea utförde hon 85 ögonoperationer på patienter med gråstarr.

”Jag kom tillbaka till Mercy Ships i Guinea för att jag ville förbättra mina färdigheter och för att hjälpa blinda människor att se” säger hon. ”Jag känner mig välsignad som kan ge människor synen tillbaka. Det är ett fantastiskt sätt att hjälpa människor på. Jag är väldigt tacksam.”

Behandlar tusentals patienter varje

Dr. Patricia har nu återvänt till Kamerun och hamnstaden Douala, där hon hjälper patienter med olika ögonsjukdomar och ser till att de får den ögonoperation de så desperat behöver. Hon erbjuder livsförvandlande vård till mer än 2000 patienter varje år.

”Tack vare den kirurgiska teknik jag lärde mig från dr Glenn, kan jag förbättra livskvalitén för dem jag opererar”, säger dr. Patricia. “Men den bestående inverkan av Mercy Ships sträcker sig långt bortom mig. Alla de sköterskor och läkare som fått träning kan försätta att hjälpa hela landet.”

Senaste inläggen

Ge en gåva