Stora behov

5 miljarder människor har inte tillgång till säker, lämplig kirurgisk och anestesivård vid behov. Avsaknaden av god kirurgisk vård är sämst i låginkomstländer där nio av tio personer inte har tillgång till grundläggande kirurgisk vård.*

143 miljoner extra kirurgiska ingrepp behövs varje år i låg och medelinkomstländer för att rädda liv och förebygga funktionshinder.*

Av de 313 miljoner operationer som genomförs över hela världen varje år, sker endast 6% i de fattigaste länderna, där över en tredjedel av världens befolkning lever.*

33 miljoner personer utsätts årligen för hälsoutgifter som driver dem bankrutt på grund av kostnader för kirurgi och anestesivård. Ytterligare 48 miljoner människor blir ekonomiskt utblottade p g a andra kostnader än de rent medicinska för att få tillgång till kirurgisk vård. En fjärdedel av de personer som får ett kirurgiskt ingrepp kommer komma på ekonomiskt obestånd som resultat av att de sökte vård.*

Utan omedelbara och tilltagande investeringar för att förmera tillgången till kirurgi uppskattas förlusterna i den ekonomiska produktiviteten i låg och medelinkomstländerna kumulativt landa på 12,3 miljarder dollar (köpkraftsparitet 2010) mellan 2015 och 2030.*

Länderna Mercy Ships fartyg besöker rankas som några av de fattigaste i världen, enligt Human Development Index (HDI).

I Afrika är barnadödligheten stor och 90 barn på 1000 födslar upplever inte sin femårsdag. Det är cirka sju gånger fler jämfört med Europa där 12 barn per 1000 födslar dör före fem års ålder. (WHO).

* Källa: The Lancet Commissions Global Survey 2030.

5 miljarder

människor saknar tillgång till säker kirurgisk vård som de har råd med

313 miljoner

kirurgiska ingrepp saknas varje år i världen och primärt i tredje världen

7 gånger

större risk för barndödlighet i Afrika än i Europa

Våra program

Utöver att se till de direkta medicinska behoven förbättrar Mercy Ships program hälsa och välbefinnande genom att stärka infrastruktur och lokal kompetens inom sjukvård.

Medicinska program

 • Tandvård
  Mercy Ships har ett omfattande tandvårdsprogram som fokuserar på att behandla pågående problem men även förebyggande åtgärder.
  Läs mer
 • Rekonstruktiv plastikkirurgi
  Mercy Ships opererar och behandlar många brännskadade patienter, mycket ofta små barn.
  Läs mer
 • Palliativ vård
  Vissa patienter kan vi inte rädda. Här ger vi stöd, hjälp och utbildning till patienter och deras anhöriga.
  Läs mer
 • Ortopedi
  Mercy Ships hjälper barn med hjulbenthet att kunna gå och få möjlighet att delta i utbildnings- och fritidsaktiviteter igen.
  Läs mer
 • Ögonkirurgi
  Blindhet och gråstarr är ett stort problem i Afrika. Mercy Ships har specialiserat sig på att behandla detta, en 10-minuters operation kan ge någon ett nytt liv.
  Läs mer
 • OBF (Obstetric Fistula)
  Kvinnor som har upplevt traumatiska födslar kan få nytt liv med hjälp av operationer och vägledning.
  Läs mer
 • Käkkirurgi
  Godartade tumörer som får växa samt läpp- och gomspalt kan orsaka allvarliga och livshotande problem.
  Läs mer
 • Allmänkirurgi
  Vid bråckoperationer och annan allmänkirurgi bidrar Mercy Ships till bättre hälsa för individen. Vuxna kan åter ta ansvar och bidra till hushållet och barn kan leka och gå i skola igen.
  Läs mer

Kapacitetsutveckling

 • Utveckling och renovering
  I varje land vi besöker renoverar Mercy Ships byggnader och lokaler som används medan vi är i landet men sedan ges tillbaka till nationerna.
  Läs mer
 • Medicinsk utbildning
  Det medicinska arbetet måste fortsätta även efter att vårt sjukhusfartyg lämnat landet. Därför prioriterar vi utbildning av lokala läkare och sjuksköterskor högt.
  Läs mer
 • Jordbruk
  Många sjukdomar kan förebyggas med hälsosam mat. Därför hjälper Mercy Ships jordbrukare i de fattigaste länderna att öka utbytet och kvaliteten på jordbruket och på så sätt förbättra livsmedelsförsörjningen.
  Läs mer

Vill du engagera dig?

360° visning av sjukhusfartyget

360tours mercyships…