”Långsiktigheten och respekten för landet man samarbetar med är något som både tilltalade mig och som jag blivit imponerad av. Jag gillar starkt att man inte bara vill komma och göra en heroisk insats, utan att målet är att stärka landets befintliga sjukvårdsstruktur med kvalitet och säkerhet.”