2019 är andra gången som Dakars hamn välkomnar ett Mercy Ship till dess kaj. Den här gången är det Africa Mercy.

Saliou var för liten för att inse att han var annorlunda. Vid två års ålder hade den lilla pojken inte en aning om att hans läpp- och gomspalt skilde honom från de andra barnen. 

Lyckligt omedveten om sitt tillstånd påverkades inte Salious personlighet – till glädje för alla han träffade. Medan vissa kanske ser Salious tillstånd som ett skäl att känna skam – särskilt i Västafrika där bristen på medicinsk tillgång kan få en person att leva med defekten under en livstid – vägrade Salious mormor, Ndiane, att låta hans tillstånd hindra hennes kärlek.

“Han är så stilig,” sa hon medan hon höll sitt foto. Trots hennes beundran för Saliou hoppades Ndiane fortfarande att han inte skulle behöva växa upp med en läpp- och gomspalt . Hon oroade sig över att den skulle göra honom till en utstött person när han blev äldre. “Om han inte fick en operation, skulle han vara annorlunda än de andra barnen,” sa hon. 

 
Ndaines är fylld av glädje och tacksamhet efter Salious operation – hennes barnbarn blev äntligen friskt!

 

Läs hela berättelsen här.

Ett annat liv blir förvandlat

Spela videoklipp

Fakta om Mercy Ships

5 miljader människor saknar tillgång till säker kirurgi som de har råd med.

Över 40 miljoner obehandlade kirurgiska tillstånd varje år i subsahariska Afrika.

85% av barnen behöver kirurgisk vård innan de fyller 15 år.