Presentation av styrelsen i Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse –

Mercy Ships Sverige

Org. nr: 802424-9396
Box 7008
SE-402 31 Göteborg
Tel. +46 31 77 66 936
info@mercyships.se

Kontakter

Ola Sterwin

Ola Sterwin, Advokat, Torsö
Ordförande

Ola har arbetat som advokat sedan 1985 och drivit egen advokatverksamhet och som delägare i advokatbyrå i Karlstad med 10 anställda. Advokatbyråns huvudsakliga uppdrag var, konkursförvaltning, affärsjuridik, brottmål, mm. Ola var under en period ledamot av advokatsamfundets fullmäktige. Han har i många år varit engagerad i svenska kyrkan med dess olika verksamheter och under åren varit starkt föreningsengagerad. Olas engagemang i Mercy Ships är sedan i början på 90-talet.

Board Annelie

Annelie Enochson, Arkitekt, f.d. riksdagsledamot, Västra Frölunda
Vice ordförande

Annelies drivfjäder genom livet är att förändra samhället till det bättre för dem som ingen röst har om det så är genom samhällsplanering eller politiskt engagemang. Under flera år arbetade Annelie med familj i Östafrika för att där påverka livssituationen för de fattiga. Annelie har under åren 2000 – 2014 varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Organisering och struktur är viktiga ledord för henne.

Board BA

Bengt-Åke Gellerstedt, f. d. auktoriserad revisor, Göteborg
Styrelseledamot/kassör

Bengt-Åke är utbildad civilekonom och f. d. auktoriserad revisor och har bedrivit revisionsverksamhet dels som egenföretagare och dels som delägare i en medelstor revisionsbyrå. I sin yrkesverksamhet har han arbetat med flera olika församlingar, föreningar och stiftelser med både inhemsk och internationell verksamhet.

Board Madelene Andersson

Madelene Andersson, Specialistläkare inom allmänmedicin, studierektor för läkarnas
specialistutbildningar inom region Örebro län, Örebro
Styrelseledamot

Madelene har alltid haft ett intresse för frågor av internationell karaktär i allmänhet och för sjukvård i synnerhet. Hennes ambition är att skapa möjligheter där andra bara ser svårigheter. Hon drivs av ett rättspatos och viljan att se människor få möjlighet att växa och utvecklas. Madelene beskrivs av andra som kreativ, klok och modig men anser själv att man kommer ganska långt med sunt förnuft.

Board Patrick

Patrik Bergström, International Chaplain, Tyler, Texas, USA
Styrelseledamot


Efter studier på Örebro Missionsskola började Patrik jobba med Mercy Ships i augusti 1993. I drygt sju år var han och hans hustru bosatta ombord på Anastasis. Mercy Ships första fartyg. Sedan 1997 har han jobbat med personalvård, pastoralvård, undervisning och administration och leder idag det arbetet inom Mercy Ships Kaplansavdelning. Hans mål är att de som jobbar inom Mercy Ships skall uppleva att deras arbete är meningsfyllt och att de kan få utvecklas till deras fulla potential, både personligt, andligt och professionellt.

Ingemar Claesson

Ingemar Claesson, Strategi-och managementkonsult, Göteborg
Styrelseledamot


Ingemar har varit Universitetslektor på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet åren 1969 – 2012. Promoverad till Ekonomie Hedersdoktor vid samma Handelshögskola 2012. Ingemar har drivit konsultföretag under samma tid med 17 anställda och där arbetat framför allt med strategistyrning och ekonomi. Varit engagerad i och finansierat hjälpprojekt såsom bygge av kyrka och medicinklinik för romer i Rumänien.

Board Anneli

Anneli Persson, Ögonsjuksköterska, Göteborg
Styrelseledamot


Anneli har arbetat som operationssjuksköterska och ögonsjuksköterska i 25 år och började på Norrlands universitetssjukhus 1992. I Umeå  abetade hon 5 år som sektionsledare på ögonoperation och lärde också ut operationsteknik till sjuksköterskestuderande. Att se människor växa personligt och i sin yrkesroll, är något hon brinner för och någon hon fortsatt att jobba med på Africa Mercy. Annelis första resa med Mercy Ships var 2008 i Liberia och under åren 2014 till 2016 arbetade hon som Sverigechef för Mercy Ships. Sedan 2017 har hon växlat arbetsplats som sjuksksköterska på Africa Mercy och Capio ögonklinik i Göteborg.