Nu är det officiellt - vi återvänder till Senegal!

Mercy Ships är oerhört glada över att kunna meddela att i början av 2022 kommer Africa Mercy återvända till Dakars hamn i Senegal. På inbjudan av Senegals regering och president H.E. Macky Sall kommer Mercy Ships fortsätta sitt partnerskap och ge hopp och läkedom till människor i Senegal.

Under denna insats, som planeras pågå under större delen av 2022, kommer vi erbjuda operationer till människor från landets 14 regioner. Många har väntat på möjligheten till livsförvandlande vård och kirurgi sedan pandemins början. Med hjälp av våra lokala partners och kompetenta volontärer från hela världen kommer Mercy Ships kunna hålla sitt löfte och fullfölja de operationer som utlovades innan pandemin.

Vårt samarbete med lokal sjukvårdspersonal innebär också att vi kan fortsätta stärka upp Senegals egen sjukvårdskapacitet och hjälpa hälsoministern i att skapa en dynamisk kirurgisk plan för landet.

Hälsa och trygghet i en ny säsong

Under det första stora utbrottet av pandemin tog Mercy Ships det svåra beslutet att avsluta pågående insats och lämna Senegal tidigare än planerat för att skydda både de ombord och i landet. Beslutet att nu återvända för att påbörja en ny insats har tagits efter mycket efterforskning, planering och bön. Mercy Ships är fast beslutna att återvändandet ska vara tryggt för patienter, vårdgivare, besättningen, besökare och partners i Senegal.

Hur ser en säker återkomst ut?

Mercy Ships följer åtskilliga policys och vaccinationskrav, så att vi på ett tryggt och ansvarsfullt sätt kan utföra jobbet med att ge livsförvandlande operationer till dem som mest behöver det. COVID-19 anvisningar ombord innebär bland annat:

  1. Förebyggande hälso- och säkerhetsåtgärder som ex. att bära mask och håll avstånd.
  2. Man följer den lokala hälsomyndighetens rekommendationer och krav
  3. Krav på att alla volontärer i besättningen ska vara fullt vaccinerade
  4. Krav på att lokal personal ska vara vaccinerade, vi ombesörjer att de får vaccination
  5. Vi arbetar med hälsoministeriet i Senegal för att kunna erbjuda vaccination till patienter och vårdgivare i de fall det är möjligt.

 

”Mercy Ships är fast beslutna att återvändandet till Senegal ska ske på ett tryggt och COVID-säkert sätt. Vi vet att alla våra insatser innebär vissa risker men vi har vidtagit alla åtgärder vi kan för att minimera riskerna kring smittspridning, och samtidigt kunna ge hopp och läkedom till människorna i Sengal.” säger dr Miriam John, Mercy Ships Internationella chefsläkare.

2022 - en milstolpe för Mercy Ships

2022 är ett otroligt speciellt år för Mercy Ships. Inte bara får vi starta upp en ny insats i Senegal, utan vi kommer också få vara med om att vårt nya fartyg Global Mercy, lägger till vid en afrikansk hamn för första gången. 2022 firar vi dessutom 30 år av arbete och partnerskap i Afrika.

För att hylla denna milstolpe kommer Mercy Ships att delta den internationella konferensen; International Symposium on Strengthening Surgical, Obstetric, and Anesthetic Care Systems in Africa by 2030. Vid denna sammankomst som organiseras tillsammans med Senegals regering kommer dagens och framtidens ledare inom sjuk- och hälsovård samlas för att dela och lära från varandra.

Under konferensen arrangerar Senegals regering också ett evenemang där många av Afrikas landschefer kommer närvara och ge vårt nya fartyg Global Mercy mandat att bidra i arbetet med att stärka den kirurgiska sjukvården i Afrika. Inte bara som flytande sjukhus utan också som ett flytande utbildningscenter. Vi kan inte tänka oss ett bättre sätt att tillsammans starta detta nya kapitel på.

Senaste inläggen

Rasmus Troedssons humanitära engagemang

Rasmus brinner för att göra skillnad och han tror på kraften i att göra världen bättre tillsammans. ”Vårt mål är att få vara större medmänniskor gemensamt än vi kan vara på egen hand. Vi vill berätta att vi finns och att vi behöver er!”

Dr.Michelle White besöker Sverige!

Michelle White, överläkare i anestesiologi i London var tidigare chefsnarkosläkare på sjukhusfartyget Africa Mercy. Nu besöker hon Sverige för att dela sina erfarenhet kring att bekämpa fattigdom genom säker kirurgi.