Vilka vi är

Mercy Ships Insamlingsstiftelse Sverige syfte är insamling av medel och resurser till Mercy Ships Internationella arbete som består i ägande och drivning av sjukhusfartyg med sjukvård och biståndsprogram. Medel och resurser för denna verksamhet är i form av –

Pengar och material

Pengar för drift, underhåll och material för sjukhusskeppen, sjukhusen på fartygen och landbaserad verksamhet i de länder fartygen anländer. Pengar för olika program inom sjukvård där också utbildning och träningsprogram för lokal sjukvårdspersonal är en viktig del. Gåvor i form av utrustning och material tas också emot för vidarebefordran till sjukhusskepp och landbaserad verksamhet kopplad till sjukhusskeppen.

Rekrytering av volontärer

Attrahera och främja volontärer från Sverige att tjänstgöra i sina yrkesroller på sjukhusfartygen. Det internationella arbetet på sjukhusfartyg är helt baserat på volontärer som jobbar utan ersättning från organisationen. Alla volontärer står för sina egna kostnader både före och under hela tjänstgöringen. Mercy Ships Insamlingsstiftelse Sverige informerar och marknadsför möjligheten att bli volontär och ger också stöd i både ansökan och i anslutning till tjänstgöringen på sjukhusskepp.

Berättelsen om Mercy Ships

Våra program

 

Medicinska program

 • Tandvård
  Mercy Ships har ett omfattande tandvårdsprogram som fokuserar på att behandla pågående problem men även förebyggande åtgärder.
  Läs mer
 • Rekonstruktiv plastikkirurgi
  Mercy Ships opererar och behandlar många brännskadade patienter, mycket ofta små barn.
  Läs mer
 • Palliativ vård
  Vissa patienter kan vi inte rädda. Här ger vi stöd, hjälp och utbildning till patienter och deras anhöriga.
  Läs mer
 • Ortopedi
  Mercy Ships hjälper barn med hjulbenthet att kunna gå och få möjlighet att delta i utbildnings- och fritidsaktiviteter igen.
  Läs mer
 • Ögonkirurgi
  Blindhet och gråstarr är ett stort problem i Afrika. Mercy Ships har specialiserat sig på att behandla detta, en 10-minuters operation kan ge någon ett nytt liv.
  Läs mer
 • OBF (Obstetric Fistula)
  Kvinnor som har upplevt traumatiska födslar kan få nytt liv med hjälp av operationer och vägledning.
  Läs mer
 • Käkkirurgi
  Godartade tumörer som får växa samt läpp- och gomspalt kan orsaka allvarliga och livshotande problem.
  Läs mer
 • Allmänkirurgi
  Vid bråckoperationer och annan allmänkirurgi bidrar Mercy Ships till bättre hälsa för individen. Vuxna kan åter ta ansvar och bidra till hushållet och barn kan leka och gå i skola igen.
  Läs mer

Kapacitetsutveckling

 • Utveckling och renovering
  I varje land vi besöker renoverar Mercy Ships byggnader och lokaler som används medan vi är i landet men sedan ges tillbaka till nationerna.
  Läs mer
 • Medicinsk utbildning
  Det medicinska arbetet måste fortsätta även efter att vårt sjukhusfartyg lämnat landet. Därför prioriterar vi utbildning av lokala läkare och sjuksköterskor högt.
  Läs mer
 • Jordbruk
  Många sjukdomar kan förebyggas med hälsosam mat. Därför hjälper Mercy Ships jordbrukare i de fattigaste länderna att öka utbytet och kvaliteten på jordbruket och på så sätt förbättra livsmedelsförsörjningen.
  Läs mer

Stötta Mercy Ships

Jag vet att jag talar på uppdrag av många, många miljoner människor när jag säga tack så mycket till er alla för ert engagemang och er omsorg ...

Desmond Tutu, Nobelpristagare