Kapacitetsutveckling

Utveckling och renovering

I varje land vi besöker renoverar Mercy Ships byggnader och lokaler som används medan vi är i landet men sedan ges tillbaka till nationerna.

Medicinsk utbildning

Det medicinska arbetet måste fortsätta även efter att vårt sjukhusfartyg lämnat landet. Därför prioriterar vi utbildning av lokala läkare och sjuksköterskor högt.

Jordbruk

Många sjukdomar kan förebyggas med hälsosam mat. Därför hjälper Mercy Ships jordbrukare i de fattigaste länderna att öka utbytet och kvaliteten på jordbruket och på så sätt förbättra livsmedelsförsörjningen.