Det här avtrycket uppdaterades senast den 25 augusti 2022.

Ägaren till denna webbplats är:

Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse
Mercy Ships Sverige
Box 7008
402 31 Göteborg

Sverige
E-post: es.spihsycrem@ofni
Telefonnummer: +46 31 77 66 936

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse:

Stefan Sonesson

1. Allmänst

1.1 Vi är registrerade på Bolagsverket med licens- eller registreringsnummer:

802424-9396

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.