Tack för att du vill ge en gåva till MERCY SHIPS!

Mercy Ships är en 90-konto organisation vilket betyder vi uppfyller kraven från Svensk insamlingskontroll. Minst 75 % av alla insamlade pengar går därför alltid direkt till ändamålet och administrationsutgifter överstiger aldrig 25 %. Se årsredovisningen samt vår effektrapport.