Dakar, Senegal

Från augusti 2019 till juni 2020, kommer Africa Mercy ligga på plats i Dakar, Senegal. Sjukhusfartyget Africa Mercy planerar att genomföra mer än 1 700 operationer för barn och vuxna, behandla över 4 000 patienter på vår landbaserade tandläkarmottagning, samt utbilda lokal sjukvårdspersonal.

Senegal är uppdelad i 14 regioner. Det är en av de mest stabila länderna i västra Afrika. De har stora utmaningar att arbeta med eftersom 38% av befolkningen lever på under 20 kr/dag. Senegal ligger på plats 164 av de 189 länder som utgör FN’s lista för mänsklig utveckling (HDI-index).

Landet är i huvudsak islamiskt. Det officiella språket är franska, vilket är huvudspråket i skolor, hos myndigheter och i media. Utöver franska finns det mer än 39 olika lokala språk som Wolof, Pulaar och Serer.

14,7

miljoner invånare

70

läkare per miljoner invånare

1

tandkirurg per 30 000 (i hela landet)

Medicinska program

- Ögonkirurgi
- Kvinnors hälsa och OBF (Obstetric Fistula)
- Mun-, käk-, huvud- och nack- operationer
- Rekonstruktiv plastikkirurgi
- Allmänkirurgi (Struma och tumör)
- Ortopedi
- Tandvård

Kapacitetsutveckling

Vi arbetar för att vårt värdland ska ha en långsiktig och hållbar infrastruktur för hälsovård.

Primära utbildningsområden:
- WHOs checklista för säkerhet vid operation
- Grundläggande kirurgiska färdigheter
- Primär traumavård
- Biomedicin
- Undervisning för kirurger, narkosläkare och sjuksköterskor
- Kurs för steriltekniker
- Säker pediatrisk och obstetrisk anestesi
- Smärtbehandling
- Livräddning av nyfödda
- Tandvård

Utveckling av infrastruktur

Vi hjälper till att bygga upp den medicinska infrastrukturen i vårt värdland, utifrån de lokala behoven.

De senaste berättelserna om förvandlade liv

Stöd vårt arbete i Senegal