Conakry, Guinea

Guinea ligger på plats 183 av de 188 länder som utgör FN’s lista för mänsklig utveckling (HDI-index). Landet är i huvudsak islamskt; muslimer utgör 85% av befolkningen. Befolkningen i Guinea delas upp i 24 etniska grupper. Det officiella språket är franska, vilket är huvudspråket i skolor, hos myndigheter och i media. Utöver franska finns det mer än 24 olika stamspråk.

 

Guineas ekonomi är till stor del beroende av jordbruk och mineralproduktion.

Guineas flagga togs officiellt i bruk den 10 november 1958. Rött symboliserar kampen för självständighet, gult representerar solen och landets rikedomar och grönt är symbolen för växtligheten.

Sjukhusfartyget Africa Mercy planerar att genomföra mer än 2 000 operationer för barn och vuxna, behandla över 8 000 patienter på vår landbaserade tandläkarmottagning, samt utbilda lokal sjukvårdspersonal i alla Guineas tio regioner.

12,4

miljoner invånare

110

läkare per miljoner invånare

35%

35% av befolkningen lever under Världsbankens fattigdomsgräns, dvs. under 17 kr (1,9 USD) per dag.

Medicinska program

- Ögonkirurgi
- Kvinnors hälsa och OBF (Obstetric Fistula)
- Mun-, käk-, huvud- och nack- operationer
- Rekonstruktiv plastikkirurgi
- Allmänkirurgi (Struma och tumör)
- Ortopedi
- Tandvård

Kapacitetsutveckling

Vi arbetar för att vårt värdland ska ha en långsiktig och hållbar infrastruktur för hälsovård.

Primära utbildningsområden:
- WHOs checklista för säkerhet vid operation
- Grundläggande kirurgiska färdigheter
- Primär traumavård
- Biomedicin
- Undervisning för kirurger, narkosläkare och sjuksköterskor
- Kurs för steriltekniker
- Säker pediatrisk och obstetrisk anestesi
- Smärtbehandling
- Livräddning av nyfödda
- Tandvård

Utveckling av infrastruktur

Vi hjälper till att bygga upp den medicinska infrastrukturen i vårt värdland, utifrån de lokala behoven. Samtidigt som vi tillhandahåller anläggningar för våra program.

I Guinea kommer två anläggningar att renoveras för vår användning, för att sedan lämnas över till hälsoministeriet när vi lämnar landet:
- HOPE Center (Hospital Out-Patient Extention) vårt patienthotell och tandklinik
- Tandklinik vid den nationella tandläkarskolan

De senaste berättelserna om förvandlade liv

Mer
Pulcherie

Hon hade aldrig sett sin dotter

Mer
Jocelin

Jocelin fick sitt liv tillbaka

Stöd vårt arbete i Guinea