Ge ett bidrag till
Simon Ekelund

Hej, jag heter Simon!

Mitt namn är Simon Ekelund och under våren och sommaren kommer jag att åka ut tillsammans med Mercy Ships på Global Mercy!

Jag arbetar för tillfället som universitetsadjunkt vid Uppsala Universitet och har nu fått den fantastiska möjligheten att stötta Mercy Ships i deras arbete med att tillhandahålla fri sjukvård, utbildning och stöd till den lokala befolkningen i Senegal.

I min tjänst som Assistant Document Manager kommer jag tillsammans med samtliga avdelningar att skapa ett utvecklat ledningssystem för att koordinera och samordna Mercy Ships båda fartyg; Africa Mercy och Global Mercy.

Jag kommer bland annat att upprätta rutiner för standardiserade arbetssätt för samtliga avdelningar på fartygen, stödja ledningsgruppen med uppdaterade processer och planer samt försäkra att eventuella gap i dokumentationen för vardera avdelning fylls i.

Vill du vara med och stödja detta arbete skulle jag verkligen uppskatta din gåva.
Din gåva hjälper mig att bekosta resor, mat, hyra och andra utgifter i samband med min volontär tjänstgöring hos Mercy Ships.

Tack för din gåva!!
Simon

Foto: Simon Ekelund

Simon Ekelund

Assistant Document Manager

Maj – November 2022 

Global Mercy

Ni kan också ge via:

Pg: 90 0093-6 med ref: Besättningsstöd Simon Ekelund 5775

BG: 900-0936 med
OCR nr: 50000260211

Mercy Ships använder sina sjukhusfartyg till livsförvandlingar och långsiktig förändring

Mercy Ships ger via sina sjukhusfartyg, gratis högklassig sjukvård, uppbyggnad av sjukvårdskapacitet och hållbar utveckling till dem med minst resurser. Mercy Ships grundades av Don och Deyon Stephens 1978 och har sedan dess arbetat i fler än 56 länder, bidragit med vård och utveckling till ett värde av över 15 miljarder kronor och behandlat fler än 2,71 miljoner människor.

Besättningen på fartygen utgörs av cirka 1 000 volontärer per år från fler än 50 länder. De är kirurger, tandläkare, sjuksköterskor, vårdutbildare, lärare, kockar, sjömän, mekaniker och jordbruksexperter som ger av sin tid och kompetens. Mercy Ships har kontor i 17 länder och strävar efter att göra skillnad för individer och bistå nationer.