Ge ett stöd till
Per-Erik Wärme

Hej, mitt namn är Per-Erik

Jag arbetar till vardags som narkosläkare på Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm. Under mina tidigare volontäruppdrag har jag fått uppleva två olika delar av Mercy Ships fantastiska arbete: dels den livsförvandlande kirurgin när jag jobbade på operationsavdelningen ombord i Benin, dels det långsiktiga arbetet med utbildning och utveckling av landets egen sjukvård när jag fick vara med och leda en veckolång kurs i barnanestesi i Senegal. 

I oktober kommer jag att återvända till Dakar för att tjänstgöra som narkosläkare. Med stor förväntan och glädje ser jag fram emot veckorna ombord på Africa Mercy!

Mercy Ships använder sina sjukhusfartyg till livsförvandlingar och långsiktig förändring

Mercy Ships ger via sina sjukhusfartyg, gratis högklassig sjukvård, uppbyggnad av sjukvårdskapacitet och hållbar utveckling till dem med minst resurser. Mercy Ships grundades av Don och Deyon Stephens 1978 och har sedan dess arbetat i fler än 56 länder, bidragit med vård och utveckling till ett värde av över 15 miljarder kronor och behandlat fler än 2,71 miljoner människor.

Besättningen på fartygen utgörs av cirka 1 000 volontärer per år från fler än 50 länder. De är kirurger, tandläkare, sjuksköterskor, vårdutbildare, lärare, kockar, sjömän, mekaniker och jordbruksexperter som ger av sin tid och kompetens. Mercy Ships har kontor i 17 länder och strävar efter att göra skillnad för individer och bistå nationer.

Foto: Per-Erik Wärme

Narkosläkare
7 – 29 oktober 2022

Africa Mercy

Ni kan också ge via:

Pg: 90 0093-6 med ref: Besättningsstöd 4430
Per-Erik Wärme

BG: 900-0936 med
OCR nr: 50000011416