Ge ett stöd till
Leon Hörberg

Hej

Mitt namn är Leon. Jag är utbildad via Chalmers i Göteborg och erhöll sjökaptensexamen våren 2024. Jag känner en stor tacksamhet till det svenska skolsystemet och att jag har haft möjligheten att studera på sjökaptensutbildningen. Nu när studierna är avklarade känner jag därför att jag vill ge något tillbaka till andra och fick upp ögonen för Mercy Ships organisation under vintern 2024.

Jag kommer att tjänstgöra som tredje styrman ombord på Africa Mercy från november 2024 till maj 2025 och känner mig mycket glad över att få bli en del av verksamheten. I rollen som tredje styrman kommer jag bland annat vara involverad i fartygets underhållsarbete, utföra inspektioner och utbilda övrig besättning gällande säkerhetsutrustningen ombord. Samt assistera med att navigera fartyget när det befinner sig under gång.

Vi har alla olika livssituationer och jag har gjort valet att bidra med min tid ombord. Jag skulle vilja uppmana de som inte kan resa till Mercy Ships att på andra sätt stötta organisationens viktiga arbete, exempelvis genom frivilliga donationer eller genom att informera andra om organisationen.

Mercy Ships använder sina sjukhusfartyg till livsförvandlingar och långsiktig förändring

Mercy Ships ger via sina sjukhusfartyg, gratis högklassig sjukvård, uppbyggnad av sjukvårdskapacitet och hållbar utveckling till dem med minst resurser. Mercy Ships grundades av Don och Deyon Stephens 1978 och har sedan dess arbetat i fler än 56 länder, bidragit med vård och utveckling till ett värde av över 15 miljarder kronor och behandlat fler än 2,71 miljoner människor.

Besättningen på fartygen utgörs av cirka 1 000 volontärer per år från fler än 50 länder. De är kirurger, tandläkare, sjuksköterskor, vårdutbildare, lärare, kockar, sjömän, mekaniker och jordbruksexperter som ger av sin tid och kompetens. Mercy Ships har kontor i 17 länder och strävar efter att göra skillnad för individer och bistå nationer.

Tredje Styrman

17 nov 2024 – 31 maj 2025

Africa Mercy

Ni kan också ge via:

Pg: 90 0093-6 med ref: Besättningsstöd 6760
Leon Hörberg

BG: 900-0936 med
OCR nr: 50000456611