Ge en gåva till
Lars Gisel

Hej,

I slutet av januari 1980, jag hade just fyllt 29 år, anlände jag till Grekland för att mönstra på Mercy Ships första fartyg, M/V Anastasis. Det var med ’skräckblandat’ förtjusning när jag äntrade faryget första gången där det låg i ett skeppsvarv utanför Aten. Som en av skeppets elektriker, bytte jag kilometervis med elektriska ledningar, åtgärdade kortslutningar, hjälpte till att byta den gamla ljudanläggningen, och mycket mera under närmare tre år.
När jag nu i November 2022 på nytt ska åka till ett fartyg i Mercy Ships’ tjänst, alltså nästan 43 år senare, erfar jag lite samma känsla. Jag vet inte riktigt än vad som kommer att väntar mig, men jag ska igen mönstra på för att hjälpa till som en av skeppets elektriker.

Min önskan är att ni ber med mig att min insats kan indirekt leda till att många människor får uppleva Guds kärlek och omsorg och hjälp att bli fri från sin sjukdom. Eventuella gåvor går oavkortat till mina omkostnader såsom ”staff” avgifter och resekostnader för tiden ombord och till att välsigna Mercy Ships fantastiska arbete i Afrika.

Mercy Ships använder sina sjukhusfartyg till livsförvandlingar och långsiktig förändring

Mercy Ships ger via sina sjukhusfartyg, gratis högklassig sjukvård, uppbyggnad av sjukvårdskapacitet och hållbar utveckling till dem med minst resurser. Mercy Ships grundades av Don och Deyon Stephens 1978 och har sedan dess arbetat i fler än 56 länder, bidragit med vård och utveckling till ett värde av över 15 miljarder kronor och behandlat fler än 2,71 miljoner människor.

Besättningen på fartygen utgörs av cirka 1 000 volontärer per år från fler än 50 länder. De är kirurger, tandläkare, sjuksköterskor, vårdutbildare, lärare, kockar, sjömän, mekaniker och jordbruksexperter som ger av sin tid och kompetens. Mercy Ships har kontor i 17 länder och strävar efter att göra skillnad för individer och bistå nationer.

Foto: Lars Gisel

Lars Gisel

Elektriker

6 nov 2022 – 15 jan 2023

Global Mercy

Ni kan också ge via:

Pg: 90 0093-6 med ref:

Besättningsstöd
Lars Gisel, 5862

BG: 900-0936 med
OCR nr: 50000290911