Ge ett stöd till
David Roberthson

Hej, det är jag som är David!

Efter flera år anställd som både hörsel- och ljudingenjör och lång erfarenhet som volontär ljudtekniker i bland annat kyrkor, ger jag mig nu ut på ett äventyr.

Ombord på Africa Mercy kommer jag få använda mina kunskaper och tjäna som A/V tekniker. I rollen som A/V tekniker kommer jag att ansvara för den ljud-och bildutrustning som används vid samlingar och möten ombord på skeppet. Det innebär service och underhåll av utrustningen, men även att rekrytera och träna andra som tillsammans med mig ska kunna hantera utrustningen.

Jag har tidigare gjort några kortare resor som del i olika hjälpprojekt. Denna resa kommer vara en ny utmaning att vara ute under en längre tid.

Stötta mig mer än gärna genom bön, men också ekonomiskt om du vill och har möjlighet!

Mercy Ships använder sina sjukhusfartyg till livsförvandlingar och långsiktig förändring

Mercy Ships ger via sina sjukhusfartyg, gratis högklassig sjukvård, uppbyggnad av sjukvårdskapacitet och hållbar utveckling till dem med minst resurser. Mercy Ships grundades av Don och Deyon Stephens 1978 och har sedan dess arbetat i fler än 56 länder, bidragit med vård och utveckling till ett värde av över 15 miljarder kronor och behandlat fler än 2,71 miljoner människor.

Besättningen på fartygen utgörs av cirka 1 000 volontärer per år från fler än 50 länder. De är kirurger, tandläkare, sjuksköterskor, vårdutbildare, lärare, kockar, sjömän, mekaniker och jordbruksexperter som ger av sin tid och kompetens. Mercy Ships har kontor i 17 länder och strävar efter att göra skillnad för individer och bistå nationer.

Foto: David Roberthson

A/V Tekniker Africa Mercy

15 mars – 26 november 2021

Africa Mercy

Ni kan också ge via:

Pg: 90 0093-6 med ref: Besättningsstöd
David Roberthson

BG: 900-0936 med OCR nr: 50000097613