Ge ett stöd till
Ana Jansson

Hej, mitt namn är Ana Jansson

Jag arbetar på Akademiska sjukhuset i Uppsala på Öron och plastik anestesi. Det är en stor glädje för mig att få möjligheten att tjänstgöra som narkossköterska på Africa Mercy i Madagaskar under några veckor i maj och juni. 

Mitt jobb kommer att bestå av sedvanliga anestesisköterskeuppgifter som att söva patienter inför kirurgi, se till att de är väl smärtlindrade under operation och strax efter. 

Att få se livsglädje och hopp i människornas ögon efter att ha fått hjälp är min största drivkraft. Jag har tjänstgjort tidigare med Mercy Ships och har sett vilket fantastisk arbete utförs med att ge människor gratis operationer och fri sjukvård samtidigt som det utbildas sjukvårdpersonal på plats för att kunna fortsätta ge vård även när Mercy ship seglar vidare. 

Vill du vara med och stötta mig ekonomiskt? Alla volontärer arbetar gratis och står själva för sitt uppehälle. 

Tack/ Ana 

Mercy Ships använder sina sjukhusfartyg till livsförvandlingar och långsiktig förändring

Mercy Ships ger via sina sjukhusfartyg, gratis högklassig sjukvård, uppbyggnad av sjukvårdskapacitet och hållbar utveckling till dem med minst resurser. Mercy Ships grundades av Don och Deyon Stephens 1978 och har sedan dess arbetat i fler än 56 länder, bidragit med vård och utveckling till ett värde av över 15 miljarder kronor och behandlat fler än 2,71 miljoner människor.

Besättningen på fartygen utgörs av cirka 1 000 volontärer per år från fler än 50 länder. De är kirurger, sjuksköterskor, vårdutbildare, lärare, kockar, sjömän, mekaniker och jordbruksexperter som ger av sin tid och kompetens. Mercy Ships har kontor i 17 länder och strävar efter att göra skillnad för individer och bistå nationer.

Foto: Ana Jansson

Anestesisköterska

25 maj – 16 juni 2024

Africa Mercy

Ni kan också ge via:

Pg: 90 0093-6 med ref: Besättningsstöd 5763
Ana Jansson

BG: 900-0936 med
OCR nr: 50000260310