Utveckling och renovering

Renovering
För att uppfylla ett uppdrag så effektivt som möjligt, renoverar vi byggnader i de länder vi besöker. Renoveringsprojekten görs av Mercy Ships volontärer men även lokala yrkespersoner hjälper till med renoveringen. Efter uppdraget överlämnas byggnaderna vanligtvis till det lokala sjukhuset. På detta sätt stärker vi den lokala hälsoinfrastrukturen.

Hope Center
Antalet personer som får hjälp av Mercy Ships är många och många reser lång väg. I varje land har Mercy Ships patientundersökningar i andra städer än där sjukhusskeppet ligger och patienter erbjuds att bo på vårt patienthotell – HOPE Center (Hospital Out-Patient Extention) – tills de är färdigbehandlade. Denna byggnad renoveras helt av Mercy Ships team före sjukhusfartyget anländer.

Ögonkliniken
För ögonprogrammet använder vi oftast ett lokalt sjukhus vid behandling av ögonsjukdomar. Vårt team utför förundersökningar, synundersökningar, operationer och delar ut glasögon.

Ögonklininken efter renovering. (Bild)