OBF (Obstetric Fistula)

När ett barn inte kan födas naturligt och en barnmorska inte är tillgänglig, blir födseln mer traumatisk än glädjande. Den svåra förlossningen tar flera dagar och skador uppstår i urinröret, tarm och/eller urinblåsan och kvinnan drabbas av inkontinens. Ofta överlever barnet inte den utdragna förlossningen och ofta förskjuts kvinnan av sin man.

En sådan uteslutning från familj och samhälle gör att kvinnor ofta upplever en stor skam och lever utstötta. Genom operation och känslomässig vägledning kan dessa kvinnor återfå sin rätt att existera och vara en välkommen medlem i sin familj igen. I flera länder lämnar vi över vår fisula-klinik som fortsätter fungera i samarbete med andra organisationer. Allt för att detta viktiga arbete ska kunna fortsätta när vi lämnar området.